Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze

Jan Kajfosz

15.04.2020 - 11:55, aktualizacja 31.08.2021 - 14:27
Redakcja: am

dr hab. Jan Kajfosz, prof. UŚ

e-mail: jan.kajfosz@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-6601-4067

Tematyka badawcza:

 • antropologia kognitywna,
 • folklor w nowych mediach,
 • analiza dyskursywna i retoryka przekazów medialnych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2010 –  Magia w potocznej narracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań).

Doktorat

2001 – Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska CieszyńskiegoWydział Filozoficzny, Uniwersytet Ostrawski.

Magisterium

1995 – Religia i etnokultura na Śląsku Cieszyńskim, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Ostrawski.

Wybrane publikacje:

 1. Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego. PROprint. Czeski Cieszyn 2001. ISBN: 80-238-7627-9, ss. 159.
 2. Magic, categorization and folk metaphysics. Towards cognitive theory of magic. „Český lid. Etnologický časopis–Ethnological Journal” 2008, rocz. 95, nr 4, s. 355-368.
 3. Magia w potocznej narracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009. ISBN: 978-83-226-1829-5, ss. 314.
 4. Miejsce folkloru w konstruowaniu współczesnego świata, „Kultura Popularna” 2012, nr 3, s. 44-60.
 5. Obraz przeszłości w percepcji magiczno-mitycznej, czyli pamięć w działaniu, „Politeja” 2015, nr 35, s. 27-40.
 6. Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność?, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2015, z. 46, s. 107-122.
 7. Mitologie Rolanda Barthes’a a antropologia kognitywna. In: Imperium Rolanda Barthes’a. Red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2016. ISBN: 978-83-232-3034-2, s. 95-106.
 8. Dyskurs analityczny i syntetyczny, czyli myślenie magiczne w perspektywie antropologii kognitywnej, „Artes Humanae” 2016, nr 1, s. 27-42.
 9. Preupozycje w analizie potocznych dyskursów pamięciowych. In: Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Red. Waldemar Czachur. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2018. ISBN: 978-83-235-3198-2, s. 118-137.
 10. Neoliberalism, the rise of new media folklore and the emergence of new nationalisms, „Berlin Journal of Critical Theory” 2019, rocz. 3, nr 2, s. 27-47.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – oddział cieszyński,
 • CASA (Česká Asociace pro Sociální Antropologii).

Jan Kajfosz, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

jan.kajfosz@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6601-4067

https://www.researchgate.net/profile/Jan-Kajfosz

https://silesian.academia.edu/JanKajfosz

https://scholar.google.com/citations?user=1bDjkcQAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Research interests:

cognitive anthropology, social construction of reality, magical thinking.

Recent publications: 

 1. Jan Kajfosz: Magic in Popular Narratives. Translated by Jan Pytalski. Berlin: Peter Lang, 2021, 216 pages. 978-3-631-84035-1.
 2. Jan Kajfosz: Między traumą a reifikacją, czyli o estetyzacji reprezentacji przeszłości i schematach pamięci społecznej [Between trauma and reification, or on aestheticization of representations of the past and on social memory patterns]. “Sprawy Narodowościowe/Nationalities Affairs”. No. 52 (2020), pp. 1-14.
 3. Jan Kajfosz: Obraz muzułmańskiego uchodźcy w komunikacji potocznej a kwestia bliźniego [An image of Muslim refugee in colloquial communication and the question of neighbor]. “Rocznik Teologiczny”. No. 3 (2020), pp. 1077-1096.
 4. Jan Kajfosz: Neoliberalism, the Rise of New Media Folklore and the Emergence of New Nationalisms. „Berlin Journal of Critical Theory”. Vol. 3. No. 2 (2019), pp. 27-47.
 5. Jan Kajfosz: Konotacja w społecznym i medialnym konstruowaniu rzeczywistości [Connotation in the social and media construction of reality]. In: Małgorzata Dziekanowska and Marta Wójcicka (eds.). Kultura jako komunikacja [Culture as Communication]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, pp. 113-127.

Research grants:

 1. Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii Jana Kajfosza Magic in Popular Narratives [Translation into English and publication of Jan Kajfosz’ monograph Magic in Popular Narratives] (project manager, the research project of the National Program for the Development of Humanities, Universalia 2.1, 07 November 2017–06 April 2021).

Academic outreach and engagement:

 1. Foreword to the autobiographical novel “Drogi mapom wydarte” by Stanisław Hadyna (Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2020, 214 pages. ISBN 978-83-954186-7-9) and the translation of German fragments of the manuscript into Polish.
 2. The workshop of Academia Europea, Wrocław Knowledge Hub, 25-27 September 2017.
 3. Afterword to the comic version of the collection of ballads “Bouquet” by Karel Jaromír Erben (“Komiksová Kytice”, Praha: Transmedialist, 2016, 314 pages. ISBN 978-80-906578-0-9).

 

Jan Kajfosz - zdjęcie profilowe

return to top