Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Joanna Aleksandrowicz

14.04.2020 - 14:22, aktualizacja 07.05.2020 - 13:42
Redakcja: an

Joanna Aleksandrowicz - zdjęcie profilowe

dr Joanna Aleksandrowicz
e-mail: joanna.aleksandrowicz@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • kino i kultura hiszpańska,
 • film latynoamerykański i azjatycki.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2010 – Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2005 – Pomiędzy obrazem a wskazówkami zegarów. O estetyce nietrwałości w filmach Wong Kar-waia, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, 352 s.
 2. Pomiędzy obrazem a wskazówkami zegarów. O estetyce nietrwałości w filmach Wong Kar-waia. Wydawnictwo Rabid, Kraków 2008, 160 s.
 3. Portugalia. W: Historia kina. Tom 4. Kino końca wieku. Pod red. Tadeusza Lubelskiego, Iwony Sowińskiej i Rafała Syski. Universitas, Kraków 2019, s. 1137-1149.
 4. Luis García Berlanga: gorzki śmiech i krzywe lustra. W: Autorzy kina europejskiego VII. Pod red. Patrycji Włodek i Kamili Żyto. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 55‒83.
 5. Od robotnicy do gwiazdy flamenco. Metamorfozy Carmen w kinie hiszpańskim. „Kwartalnik Filmowy” 2017, nr 97-98, s. 94‒112.
 6. Dialog na ostrzu siekiery i oswajanie innego. Kraj Basków a kino hiszpańskie (1991-2014). „Przegląd Kulturoznawczy” 2015, nr 4, s. 329-344.
 7. Yasujirō Ozu: poeta codzienności. W: Autorzy kina azjatyckiego II. Pod red. Agnieszki Kamrowskiej. EKRANy, Kraków 2015, s. 115-142.
 8. Pomiędzy polityką a kulturową tradycją. Kraj Basków w filmach Julia Medema. „Politeja” 2014, nr 31/1, s. 173-189.
 9. „Saturno” de Goya. La transformación del mito. „Scripta Classica” 2013, vol. 10, s. 147-164.
 10. Od barwnej españolady do bólu cante jondo. Obrazy flamenco w kinie hiszpańskim. „Kultura Współczesna” 2011, nr 3 (69), s. 147-165.
return to top