Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Małgorzata Kądziela

15.04.2020 - 12:04, aktualizacja 03.06.2020 - 13:13
Redakcja: JusJan

dr Małgorzata Kądziela
e-mail: malgorzata.kadziela@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

  • estetyka w perspektywie interdyscyplinarnej (muzyka, architektura, estetyka prawa),
  • estetyka w perspektywie transkulturowej (antropologia zmysłów, fenomenologia zjawisk artystycznych, konceptualizacji procesów percepcji oraz zmysłów).

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2003 – Estetyka filozoficzna w XVIII i XIX wieku w Niemczech : źródła, założenia, krytyka wybranych teorii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

  1. Conceptualising the senses / Małgorzata Kądziela. // W: Senses in architecture and urban landscaping. – Katowice : Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2018. – S. 13-22.
  2. Cultural patterns and sensitivity today : From the philosophy to the technology in architectural design process / Małgorzata Kądziela, Anna Rynkowska-Sachse. // W: Proceedings of international academic conference on places and technologies, April 3-4 2014, Belgrade, Serbia. – [Belgrade] : Univerisity of Belgrade, 2014. – S. 904-913.
  3. The homeostasis and the synergy in the contemporary and future landscaping / Małgorzata Kądziela, Katarzyna Ujma-Wąsowicz. // W: Places and Technologies 2017 – Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy : book of conference proceedings. – Sarajevo : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2017. – S. 38-47.
  4. Performatywność i jej funkcje w wybranych modelach performatywnych w muzyce / Małgorzata Kądziela. // W: Ciało – muzyka – performans. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 15-30.
  5. Senses in architecture and urban landscaping : an introduction / Małgorzata Kądziela, Katarzyna Ujma-Wąsowicz. // W: Senses in architecture and urban landscaping. – Katowice : Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2018. – S. 6-11.
  6. Senses in architecture and urban landscaping / ed. Małgorzata Kadziela, Katarzyna Ujma-Wąsowicz. – Katowice : Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2018.
  7. Sensory (in) architecture and urban landscaping / ed. Małgorzata Kądziela, Katarzyna Ujma-Wąsowicz. – Katowice : Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2018.
return to top