Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Piotr Zawojski

15.04.2020 - 14:32, aktualizacja 04.06.2020 - 11:58
Redakcja: an

Piotr Zawojski, - zdjęcie profiloweprof. dr hab. Piotr Zawojski
e-mail: piotr.zawojski@us.edu.pl

www.zawojski.com

Tematyka badawcza:

 • fotografia (przede wszystkim fotografia cyfrowa),
 • film i kino,
 • nowe media oraz sztuka nowych mediów,
 • cyberkultura oraz technokultura.
 • krytyka filmowa oraz artystyczna,
 • eseistyka poświęcona fotografii.

Stopnie i tytuły naukowe:

Profesura
2020 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Habilitacja
2011 – Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński.

Doktorat
1998 – Obrazy techniczne w paradygmacie nowej kultury audiowizualnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1988 – Opis w mechanizmach literackiego i filmowego dyskursu narracyjnego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

 

Wybrane publikacje:

 1. Flusser, Media Theory and I. From the Genealogy of Thought. „Flusser Studies” 2019, nr 27, s. 1-12.
 2. Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Wydanie II poprawione. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 332.
 3. Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci. Reminiscencje teoretyczne i krytyczne. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2017, ss. 303.
 4. Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia. Wybór, wprowadzenie i redakcja naukowa Piotr Zawojski. Narodowe Centrum Kultury. Warszawa 2017, ss. 352.
 5. Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 327.
 6. Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Red. Piotr Zawojski. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Katowice 2015, ss. 203.
 7. Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów. Oficyna Naukowa. Warszawa 2012, ss. 324.
 8. Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu. Red. Piotr Zawojski. 13muz. Szczecin 2015, ss. 343.
 9. Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik. Rabid. Kraków 2007, ss. 299.
 10. Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią. Wydawnictwo Szumacher. Kielce 2000, ss. 139.
return to top