Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Zygmunt Woźniczka

15.04.2020 - 14:24, aktualizacja 14.05.2020 - 14:33
Redakcja: an

dr hab. Zygmunt Woźniczka, prof. UŚ
e-mail: zygmunt.wozniczka@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • Ruch Obrońców Pokoju 1948-1975,
 • polskie podziemie niepodległościowe,
 • wychodźstwo polskie w Londynie po 1945,
 • historia i kultura Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2001 – Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953, Wydział Humanistyczny, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej.

Doktorat

1984  – Ruch Obrońców Pokoju w Polsce w latach 1948-1975, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1977 – Wpływ sytuacji międzynarodowej na życie polityczne w Polsce 1948-1956, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2010, ss. 455.
 2. Katowice – Stalinogród – Katowice. Z dziejów miasta 1948-1956. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2007, ss. 589; wydanie drugie: 2009, ss. 655.
 3. Katowice 1945–1950. Pierwsze powojenne lata polityka- społeczeństwo-kultura. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2004, ss. 511.
 4. Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944–1953. Wydawnictwo UŚ, Katowice 1999, ss. 371.
 5. Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów – wiosna 1945. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1996, ss. 336.
 6. Kryzysy w PRL w ocenie powojennej remigracji (zarys problemu). W: Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów. Red. Marcela Gruszczyk, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, s. 191-214.
 7. Historia współczesna i jej rola w kształtowaniu tożsamości na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XX wieku jako problem badawczy i dydaktyczny. W: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 182-205.
 8. Ochrona środowiska na Górnym Śląsku w okresie Polski Ludowej (zarys problemu). W: Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny. Red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka. Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2016, s. 281-296.
 9. Rewolucja przemysłowa jako czynnik miastotwórczy. W: Dąbrowa Górnicza. Monografia. Red. całości Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka. T. 3, cz. 1: Dzieje miasta. Red. tomu Kazimierz Miroszewski, Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka. Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 61-74.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w  Zagłębiu Dąbrowskim,
 • Rada Instytutu Zachodniego w Poznaniu (od 2016),
 • Ośrodek Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej (od 2016),
 • Komisja Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności (od 2013),
 • Rada Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach (2013),
 • Wszechnica Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach (od 2013),
 • Komitet Organizacyjny Muzeum Historii Medycyny i Farmacji (od 2013),
 • Rada Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej (od 2005), przewodniczący,
 • Rada Muzeum przy Muzeum Historii Katowic,
 • Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w  Katowicach,
 • Komisja Historyczna PAN w Katowicach (od 2011),
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – Katowicki oddział terenowy (od 2009),
 • Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej (od 2007),
 • Towarzystwo Obrony Zachodnich Kresów Polski (od 2003).
return to top