Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Habilitacja dra Jerzego Gorzelika, prof. UŚ

21.11.2022 - 10:15 aktualizacja 21.11.2022 - 10:15
Redakcja: mn
dr hab. Jerzy Gorzelik, prof. UŚ

W dniu 10 października po zapoznaniu się z dorobkiem dr. Jerzego Gorzelika i przeprowadzeniu kolokwium Komisja Habilitacyjna uznała, że habilitant wykazuje się istotną aktywnością naukową, a przedłożona książka Między „sensus catholicus” a „uchrześcijanionym nacjonalizmem”. Sztuka Kościoła rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku wobec dyskursów narodowych stanowi znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej Nauki o Sztuce. Na podstawie tej opinii Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego uchwałą z 16.11.2022 przyznała Jerzemu Gorzelikowi stopień doktora habilitowanego.

return to top