Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dyscyplina nauki o sztuce obejmuje zdywersyfikowany problemowo obszar badań i refleksji, związany nie tylko z szeroko rozumianymi sztukami wizualnymi, historią i teorią sztuki, ale także kulturą artystyczną, muzyczną, sceniczną, filmową i refleksją muzykologiczną. Priorytetem instytutu jest prowadzenie badań transdyscyplinarnych, korespondujących ze współczesnymi dyskursami w humanistyce, w szczególności takich jak: koincydencja/synergia i różnopostaciowość sztuk w ponowoczesnej rzeczywistości, teoria interpretacji tekstów kultury (sztuki wizualne /muzyka), sztuka i jej recepcja uwarunkowana kulturowo. W nawiązaniu do tradycji badawczych dawnego Zakładu Historii Sztuki, kontynuuje się badania nad zjawiskami artystycznymi z terenu Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Kontynuacją badań muzykologicznych są studia nad recepcją sztuki dźwięku, jej kontekstami społecznymi i kulturowymi, unikatowe w skali kraju pod względem penetracji wspólnego obszaru muzykologii i socjologii muzyki, oraz nad muzyką współczesną i nowoczesną. Pracownicy Instytutu realizują również badania nad recepcją polskiego kina za granicą oraz nad wpływem kina na procesy akomodacji i adaptacji uchodźców i migrantów.

Grafika przedstawiając sieć kontaktów pomiędzy różnymi osobami ilustrująca interdyscyplinarność

return to top