Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Agata Stronciwilk

05.05.2022 - 15:34, aktualizacja 23.05.2022 - 13:16
Redakcja: am

dr Agata Stronciwilk

e-mail: agata.stronciwilk@us.edu.pl

 

Dr nauk humanistycznych, historyczka sztuki i kulturoznawczyni. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (kierunki wiodące: kulturoznawstwo, filozofia) na Uniwersytecie Śląskim oraz historię sztuki na Uniwersytecie Śląskim (licencjat) oraz Wrocławskim (magisterium).

W latach 2014-2018 związana z Muzeum Śląskim w Katowicach, gdzie zatrudniona była jako adiunkt w Dziale Edukacji. W latach 2017-2022 zatrudniona na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie pełniła również funkcje: Pełnomocniczki Dziekana ds. kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Rzeczniczki Nauki Wydziału Sztuki oraz Członkini Zespołu ds. Jakości Kształcenia Szkoły Doktorskiej UJD.

W 2019 roku obroniła doktorat dotyczący wątków związanych z jedzeniem w sztuce polskiej. Z perspektywy badawczej interesują ją tematy związane z codziennością oraz doświadczeniem zmysłowym w sztuce współczesnej. Współpracowała z wieloma instytucjami kultury – prowadząc wykłady, organizując wystawy, pokazy filmowe, panele dyskusyjne i spotkania z artystami.

Realizowała gościnne wykłady na Uniwersytecie w Turku (Finlandia) oraz na Uniwersytecie w Katmandu (Nepal). Laureatka Fulbright Slavic Award w roku akademickim 2022/2023 (University of Washington, Seattle). Prowadzi zajęcia na kierunkach: historia sztuki, kulturoznawstwo oraz kultury mediów.

 

Zainteresowania badawcze:

sztuka polska XX i XXI wieku, antropologia zmysłów, food studies, estetyka

 

Wybrane publikacje:

 • A tactile dinner party: The Futurist Cookbook and the multisensory experience of food [w:] Food History. A Feast of the Senses in Europe, 1750 to the Present, S. Vabre, M. Bruegel, P.J. Atkins, Routledge, London 2021.
 • Google Street View i nie-ludzka fotografia w projektach Jona Rafmana i Michaela Wolfa, „Er(r)go. Teoria-Literatura–Kultura”, nr 43/2021.
 • La Cucina Futurista. Kulinaria i polityka futuryzmu, [w:] Polityki/Awangardy, red. A. Karpowicz, J. Kornhauser, M. Rakoczy, A. Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021.
 • Para chłopskich butów i nic więcej. Heidegger-Schapiro-Derrida, „Sztuka i Dokumentacja”, nr 24/2021.
 • Wspólnota smaku. O społecznym wymiarze doznań smakowych, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 4/2021.
 • Sztuka jedzenia. O smaku w granicach estetyki, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 3 (41)/2019.
 • Migracja, jedzenie, tożsamość. O projektach Enemy Kitchen i Return Michaela Rakowitza [w:] Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie, red. R. Koschany, M. Michałowska, J. Ostrowska, A. Skórzyńska, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2019.
 • Życie i śmierć obrazów. O statusie obrazu w twórczości Szymona Prandziocha [w:] Laboratorium Kultury, red. A. Pisarek, K. Kozakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019.
 • Zapach przeszłości. O sztuce, zmysłach i pamięci [w:] Zapomniana sztuka. Sztuka pamiętania, red. Pękala, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.
 • Food, Emotions and Memory in Justyna Gruszczyk’s Scent Installations, “International Journal of Food Design”, vol. 3/2018.
 • Vanishing Taste: On the Sensual Experience of an Artwork, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione”, vol. 13/2018.

Agata Stronciwilk

return to top