Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Sztuce

dr Agnieszka Tambor

09.11.2019 - 13:50, aktualizacja 29.06.2020 - 14:24
Redakcja: an
 

 

 

 

dr Agnieszka Tambor
e-mail: agnieszka.tambor@us.edu.pl

Adiunkt od 2011 roku. Od lat współpracuje również ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, przybliżając cudzoziemcom różne aspekty kultury polskiej. Wicedyrektor kierunku międzynarodowe studia polskie, kierownik programowy kursu przygotowującego do studiów w języku polskim oraz letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Od 2018 roku jest kierownikiem Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Klasy Konfucjańskiej. W 2015 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. W rozprawie zanalizowała możliwości wykorzystania filmów i seriali w nauczaniu kultury i języka polskiego jako obcego. Prowadzi zajęcia z analizy tekstów kultury i realioznawstwa dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach, Rzymie, Kolonii, Berlinie oraz Dublinie. Prowadziła seminaria i wykłady otwarte z zakresu kultury i sztuki polskiej m.in. we Lwowie, w Shenyang, w Pekinie w Edmonton, w Seulu, w Tokio i w Seattle. W ramach programu Erasmus odbyła zajęcia z filmu polskiego m.in. w Bari, w Stambule, w Zagrzebiu, w Lublanie oraz w Berlinie. Jest opiekunką projektu naukowego Polacy w oczach – stereotypy znane i nieznane (edycje na Uniwersytecie w Halle w Niemczech oraz na Uniwersytecie im. Ablaj Khana w Ałmaty w Kazachstanie). Od 2013 jest opiekunką studenckiego festiwalu filmowego Made in Poland, podczas którego polscy studenci Uniwersytetu Śląskiego przybliżają cudzoziemcom studiującym na UŚ polskie kino współczesne i klasyczne. Była jedną z inicjatorek Dni Kultur i Języków – cyklicznego wydarzenia, podczas którego zagraniczni studenci uniwersytetu śląskiego prezentują swoje tradycje, obyczaje i języki mieszkańcom Katowic i regionu. Jest organizatorką cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Magistrantów. Od wielu lat jest egzaminatorem podczas egzaminów z języka polskiego dla osób, które chcą podjąć studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wielokrotnie reprezentowała uniwersytet na targach edukacyjnych – Jakarta, Denpasar (Indonezja), Kuala Lumpur (Malezja), Rio de Janeiro, Brasilia, Kurytyba (Brazylia), Ałmaty (Kazachstan), Hanoi (Wietnam).

Zainteresowania naukowe: współczesne kino polskie, zagadnienie kina gatunków, kino Dalekiego Wschodu, wykorzystanie filmu i serialu w glottodydaktyce, serial telewizyjny, tłumaczenia kulturowe

Wybrane publikacje:

  • Polska półka filmowa : krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Justyna Hanna Budzik, Agnieszka Tambor), Katowice 2018.
  • Przemiany bohatera w powojennym kinie polskim – od Supermana do Wonder Woman, „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 2, s. 193-205.
  • Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien. Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.
  • Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien. Uniwersytet Śląski, Katowice 2012.
  • Czytaj po polsku. T. 8: Zofia Nałkowska: „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski: „Proszę państwa do gazu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, Katowice 2011.
  • Sport w filmie i w kulturze. W: Pisarze wobec futbolu. Negacja-Irytacje-Fascynacje. Red. L. Giemza, Lublin 2012, s. 63-73
  • Przekład filmowy jako rodzaj adaptacji tekstów kultury. W: Adaptacje I Język-Literatura-Sztuka, Red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Katowice 2013, s. 311-320.
  • Cudzoziemiec w oczach Polaka – odwrotna strona autoportretu. Film jako narzędzie dydaktyczne. W: Glottodydaktyka polonistyczna III, Szczecin 2013, s.301-314.
  • Korczak – pisarz, pedagog, myśliciel. W: Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia, Seul 2013, s. 23-27.
  • Seria Filmowa półka publikowana w „Postscriptum Polonistycznym” od 2009 roku.
return to top