Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Sztuce

dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek, prof. UŚ

07.11.2019 - 23:14, aktualizacja 29.06.2020 - 14:27
Redakcja: an
Aleksandra Giełdoń-Paszek - zdjęcie profilowe  

 

 

 

 

 

 

dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek, prof. UŚ
e-mail: aleksandra.gieldon-paszek@us.edu.pl

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk o sztuce, historyk sztuki. Studiowała historię sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2002 na Wydziale Historycznym tejże uczelni uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na podstawie dysertacji: Malarstwo pejzażowe a szkolnictwo artystyczne w Polsce (do 1939 roku). W roku 2015 została doktorem habilitowanym w dyscyplinie nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Swą aktywność naukową koncentruje zarówno na problemach sztuki XIX wieku oraz przełomu XIX i XX wieków, jak i na zjawiskach sztuki współczesnej, w szerokim kontekstowym aspekcie dziedzin pokrewnych. Owocem tego jest publikacja habilitacyjna Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Innym obszarem badawczym jest dydaktyka artystyczna w ujęciu historycznym.

Wybrane publikacje:

  • Tu i teraz. Dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej. Red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2019, ISBN 978-83-226-3754-8, ss. 214.
  • Grafika w środowisku bielskim. Przegląd współczesnych postaw i tendencji na tle tradycji gatunku. W: Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest. Red. M. Bernacki i R. Pysz. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Bielsko-Biała 2016, s. 161-173. 
  • Drewno a sprawa polska. „Studia Artystyczne”. T.3. Red. J. Uchyła-Zroski. Wydział Artystyczny w Cieszynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2016, s. 131-139.
  • Bio… W: Ogród miejsce upraw czy symbol. Red. D. Rymar, W. Jacyków. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2017. 
  • Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości. Rozważania na przykładzie twórczości dwóch artystów W: Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości. Red. K. Tomczak, W. Jacyków. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2018. 
return to top