Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek, prof. UŚ

07.11.2019 - 23:14, aktualizacja 04.05.2021 - 10:10
Redakcja: am

dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek, prof. UŚ
e-mail: aleksandra.gieldon-paszek@us.edu.pl

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk o sztuce, historyk sztuki. Studiowała historię sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2002 na Wydziale Historycznym tejże uczelni uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na podstawie dysertacji: Malarstwo pejzażowe a szkolnictwo artystyczne w Polsce (do 1939 roku). W roku 2015 została doktorem habilitowanym w dyscyplinie nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Swą aktywność naukową koncentruje zarówno na problemach sztuki XIX wieku oraz przełomu XIX i XX wieków, jak i na zjawiskach sztuki współczesnej, w szerokim kontekstowym aspekcie dziedzin pokrewnych. Owocem tego jest publikacja habilitacyjna Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Innym obszarem badawczym jest dydaktyka artystyczna w ujęciu historycznym.

Wybrane publikacje:

 • Tu i teraz. Dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej. Red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2019, ISBN 978-83-226-3754-8, ss. 214.
 • Grafika w środowisku bielskim. Przegląd współczesnych postaw i tendencji na tle tradycji gatunku. W: Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest. Red. M. Bernacki i R. Pysz. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Bielsko-Biała 2016, s. 161-173.
 • Drewno a sprawa polska. „Studia Artystyczne”. T.3. Red. J. Uchyła-Zroski. Wydział Artystyczny w Cieszynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2016, s. 131-139.
 • Bio… W: Ogród miejsce upraw czy symbolRed. D. Rymar, W. Jacyków. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2017.
 • Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości. Rozważania na przykładzie twórczości dwóch artystów W: Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości. Red. K. Tomczak, W. Jacyków. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2018.

Aleksandra Giełdoń-Paszek, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Arts Studies
Faculty of Humanities

aleksandra.gieldon-paszek@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-7600-9824

https://scholar.google.pl/citations?user=TWkhzMIAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Gielon_Paszek

 

Research interests:

Contemporary art, art criticism, artistic education history, the interface between plastic arts and literature.

Publications:

 • Tu i teraz. Dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej [Here and now. Dilemmas of the artist-teacher in the face of paradigmatic re-orientations in post-modern art]. Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik (eds.). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2019, ISBN 978-83-226-3754-8, 214 pages.
 • Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości. Rozważania na przykładzie twórczości dwóch artystów [Documentary and artistic creation as complementing forms of reality imaging]. In: Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości. K. Tomczak, W. Jacyków (eds.). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2018.
 • Bio… [Bio…]. In: Ogród miejsce upraw czy symbol Rymar, W. Jacyków (eds.). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2017.
 • Grafika w środowisku bielskim. Przegląd współczesnych postaw i tendencji na tle tradycji gatunku[Graphics in the Bielsko-Biała community. An overview of modern attitudes and tendencies against the background of the genre tradition]. In: Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest. Bernacki i R. Pysz (eds.). Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Bielsko-Biała 2016, pp. 161-173.
 • Obywatel Parnasu : sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza [A citizen of Parnassus: Fine arts in the life and works of Jarosław Iwaszkiewicz], Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; no. 3146

Academic outreach and engagement:

 • Collaboration with art galleries: Galeria Uniwersytecka in Cieszyn, Galeria Środowisk Twórczych in Bielsko-Biała;
 • Art popularization — lectures delivered in institutions of culture, and texts published in popular magazines.

 

Aleksandra Giełdoń-Paszek - zdjęcie profilowe

return to top