Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Projekt Interreg Deepwater-CE

07.09.2020 - 14:45 aktualizacja 15.03.2021 - 12:37
Redakcja: szczepansamulewicz

Zmiany klimatyczne mogą w znacznym stopniu wpłynąć na region Europy Środkowej w najbliższej przyszłości poprzez modyfikację wielkości opadów prowadzącą do gwałtownych zmian w wielkości odpływu w rzekach i negatywnego wpływu na dostępność zasobów wodnych. Rozwiązanie polegające na magazynowaniu wód podziemnych stanowi wyjątkowy potencjał w zakresie przystosowania się do negatywnych skutków zmian klimatu dla zasobów wodnych, co skutecznie przyczyni się do stabilnego i bezpiecznego zaopatrzenia w wodę w dłuższej perspektywie. Technologia sztucznego zasilania – MANAGED AQUIFER RECHARGE (MAR) to realne podejście do gromadzenia nadmiaru wód powierzchniowych i opadów w okresach charakteryzujących się obfitością wody i retencjonowania ich do czasu wystąpienia okresów suchych w odniesieniu do wód podziemnych.

Głównym celem projektu DEEPWATER-CE jest rozwijanie zdolności zintegrowanego  zarządzania odpowiedzialnymi podmiotami publicznymi w Europie Środkowej w zakresie kompleksowego i międzynarodowego podejścia do planowania i zarządzania zasobami wodnymi oraz przyjmowania systemów MAR jako rozwiązania problemu niedoboru wody wywołanego zmianami klimatu.

W projekcie bierze udział 7 partnerów z 5 krajów: Węgier, Chorwacji, Słowacji, Niemiec i Polski – odpowiednio Węgierska Służba Górnicza i Geologiczna, Geogold Kárpátia sp. z o.o., Spółka wodno-kanalizacyjna w Splicie, Chorwacka Służba Geologiczna, Instytut Badań Wody, Uniwersytet Techniczny w Monachium oraz Uniwersytet Śląski,  a także 5 partnerów wspomagających.

W przedsięwzięciu udział biorą pracownicy z Zespołu Badawczego Zagrożenie i ochrona środowiska gruntowo – wodnego Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zespołem naukowców kieruje dr Sławomir Sitek.

Projekt jest finansowany ze środków transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa oferującego wsparcie finansowe dla programów przyczyniających się do wdrażania rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Budżet projektu DEEPWATER-CE w Uniwersytecie Śląskim wynosi 316652,72 Euro. Realizacja projektu Deepwater-CE, wpisującego się w zakres priorytetu 3. dotyczącego współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych, rozpoczęła się 1 maja 2019 roku, a jej zakończenie zaplanowano na 30 kwietnia 2022 roku.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/DEEPWATER-CE.html

return to top