Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Bez kategorii

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Park w Blachowni bezpieczny pomimo niefortunnej lokalizacji

W czasopiśmie Land Degradation and Development ukazały się wyniki badań prowadzonych w ramach grantu NCN przez naukowców Instytutu Nauk o Ziemi U Śl w Sosnowcu oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu na terenach rekreacyjnych parku miejskiego w Blachowni koło Częstochowy Dzięki kombinacji geofizycznych metod pomiarowych:  magnetometrii glebowej, obrazowaniu oporności
Bez kategorii
więcej

Kierunki migracji wewnętrznych i międzynarodowych podejmowane przez polskich emerytów

W czasopiśmie Population, Space and Place ukazał się artykuł autorstwa Sławomira Pytla, Oimahmada Rahmonova oraz Marka Rumana: „Internal and external migrations of pensioners in Poland : a directional typology” Artykuł przedstawia analizę kierunków migracji wewnętrznych i międzynarodowych podejmowanych przez polskich emerytów Autorzy proponują typologię kierunków migracji metodą tabeli znaków, definiując
Bez kategoriiWiadomości
więcej

Wieczna zmarzlina i lodowce

Zagadnienie relacji wiecznej zmarzliny i lodowców dotąd nie zostało rozstrzygnięte Artykuł W Dobińskiego podejmuje to zagadnienie ponownie, wskazując na podstawowe kryterium różnicujące glacjologię i zmarzlinoznawstwo, jakim jest  – lód i zamarzanie Wieczna zmarzlina – permafost jest fizycznym stanem litosfery, podczas gdy lód posiada wyraz materialny, jest skałą Lód wszędzie tam, gdzie zalega
Bez kategoriiWiadomości
więcej

Deglacjacja wybranych nunataków Spitsbergenu otwiera możliwość dla ekspansji zmarzliny ponad obszarem zlodowaconym

Ocieplenie w rejonie Spitsbergenu przyspieszyło w ostatnich latach, intensyfikując proces deglacjacji Większość lodowców wyraźnie zmniejsza zasięg czół jak i miąższość Prowadzi to także do coraz większego odsłaniania stoków nunataków – szczytów otoczonych lodowcami – i wkraczania tam warunków peryglacjalnych Naukowcy Instytutu Nauk o Ziemi UŚ, Joanna Ewa Szafraniec i Wojciech Dobiński obliczyli,
Bez kategoriiWiadomości
więcej

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki swoich flagowych konkursów

W poniedziałek, 18 maja 2020, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech flagowych konkursów: OPUS, PRELUDIUM i SONATA oraz po raz pierwszy, konkursu PRELUDIUM BIS Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania nie zabrakło projektów naszych pracowników (zarówno w charakterze kierowników jak i liderów w konsorcjach): PRELUDIUM BIS: dr hab Łukasz Pawlik Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych
Bez kategoriiWiadomości
return to top