Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Zespół badawczy Prawa Pracy i Polityki Społecznej Zespół badawczy Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Lider zespołu: dr Michał Barański

Skład zespołu:
mgr Łukasz Chruściel

dr Iwona Gredka – Ligarska
dr Agnieszka Huras
dr Błażej Mądrzycki
prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk
mgr Magdalena Stryja
dr Urszula Torbus

Temat: Różne formy zatrudnienia.

 

Zespół Badań Bioetycznych i Teoretycznoprawnych Zespół Badań Bioetycznych i Teoretycznoprawnych

Lider zespołu: dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Marlena Drapalska-Grochowicz
dr Marek Suska

Temat: Prawne i bioetyczne aspekty medycyny, ochrony zwierząt, ochrony środowiska i klimatu; prawo a wartości; stanowienie prawa; stosowanie prawa; wykładnia prawa.

Zespół ds. badań interdyscyplinarnych Zespół ds. badań interdyscyplinarnych

Lider zespołu: prof. dr hab. Rafał Blicharz

Skład zespołu:
dr Anna Hołda-Wydrzyńska
dr Bartosz Kucia

dr hab. Anna Lichosik
dr Małgorzata Lubelska-Sazanów
dr Małgorzata Pohl-Michałek
prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk
mgr Maria Rizzo
mgr Jakub Zwierzchowski

Temat: Granice prawa.

Zespół ds. polskiego prawa konstytucyjnego na tle porówna(...) Zespół ds. polskiego prawa konstytucyjnego na tle porównawczym

Lider zespołu: dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Artur Biłgorajski

mgr Ilia Klinytski

Temat: Kluczowe problemy współczesnego konstytucjonalizmu w ujęciu komparatystycznym.

Zespół studiów nad prawem górniczym i ochrony środowiska Zespół studiów nad prawem górniczym i ochrony środowiska

Lider zespołu: dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ

Skład zespołu:
prof. dr hab. Ryszard Mikosz

dr Filip Nawrot
dr Ewa Radecka
dr Gabriel Radecki

Temat: Aktualne problemy prawa ochrony środowiska. Analiza ostatnich zmian prawa ochrony środowiska.

Zespół prawa samorządu terytorialnego Zespół prawa samorządu terytorialnego

Lider zespołu: prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Skład zespołu:
dr Renata Cybulska
dr Maciej Delijewski
mgr Grażyna Giejłaszewska
dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ
dr hab. Danuta Kurzyna – Chmiel, prof. UŚ
dr Roman Marchaj
dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ

Temat: Ustrój i zadania samorządu terytorialnego na tle europejskim

 

Zespół badań nad prywatnoprawnymi aspektami podmiotowych (...) Zespół badań nad prywatnoprawnymi aspektami podmiotowych praw majątkowych i niemajatkowych

Lider zespołu: dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ
dr Katarzyna Kamińska
dr Aneta Paleczna

Temat: Ochrona majątkowych i niemajątkowych praw podmiotowych

Zespół badań nad sądwownictwem w państwie totalitarnym Zespół badań nad sądwownictwem w państwie totalitarnym

Lider zespołu: dr Konrad Graczyk

Skład zespołu:
dr hab. Anna Stawarska – Rippel, prof. UŚ

Temat: Sondergericht Warschau – Sąd Specjalny w Warszawie; Sądownictwo i proces sądowy w III Rzeszy i ZSRR; Orzecznictwo dotyczące stanów faktycznych, które wystąpiły na gruncie dekretu o reformie rolnej i dotyczyły bezprawnego przejęcia przez Państwo nieruchomości ziemskich w kontekście problemu zawieszenia wymiaru sprawiedliwości i problemu rozpoczęcia biegu terminu wymaganego do zasiedzenia nieruchomości objętej żądaniem zwrotu.

Prawo w kulturze i sztuce Prawo w kulturze i sztuce

Lider zespołu: dr Paulina Gwoździewicz-Matan

Skład zespołu:
prof. dr hab. Wojciech Kowalski

Temat: Prawo ochrony dziedzictwa kultury a prawo własności intelektualnej.

Zespół badań nad europejskim i polskim prawem prywatnym m(...) Zespół badań nad europejskim i polskim prawem prywatnym międzynarodowym

Lider zespołu: dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz, prof. UŚ
dr Arkadiusz Gawron
dr Agata Kozioł
dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ
mgr Monika Michońska
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
prof. dr hab. Maciej Szpunar
dr hab. Grzegorz Żmij, prof. UŚ

Temat: Wpływ orzecznictwa sądów międzynarodowych na prawo prywatne międzynarodowe.

 

Prawa konstytucyjne w cyfrowym świecie Prawa konstytucyjne w cyfrowym świecie

Lider zespołu: dr hab. Mariusz Jagielski prof. UŚ

Skład zespołu:
mgr inż. Sylwia Giza
mgr Maciej Niezgoda
mgr Wojciech Panek

Temat: Wpływ nowych technologii na konstytucyjne prawa i wolności jednostki, ze szczególnym uwzględnianiem prawa do prywatności i prawa do ochrony danych osobowych.

Prawo w designie i modzie Prawo w designie i modzie

Lider zespołu: dr hab. Marlena Jankowska – Augustyna, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

mgr Justyna Kania
prof. dr hab. Wojciech Kowaslaki

Temat: Prawne uwarunkowania designu i mody.

 

Prawo finansów publicznych – prawo podatkowe – wyzwania(...) Prawo finansów publicznych – prawo podatkowe – wyzwania teoretyczne i praktyczne

Lider zespołu: dr Bartosz Kubista

Skład zespołu:
dr Piotr Buława
dr Tomasz Gwóźdź
dr Sławomir Owczarczuk
dr Paulina Żmuda-Matan

Temat: Problematyka prawna finansów publicznych i prawa podatkowego oraz perspektywy rozwoju.

Zespół badań kryminalistycznych Zespół badań kryminalistycznych

Lider zespołu: dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Joanna Koczur
dr Maciej Marcinowski-Prażmowski
dr Olivia Rybak – Karkosz
dr Sylwia Zadworna

Temta: Badanie empirycznych i proceduralnych aspektów ekspertyz sądowych.

Zespół prawa konstytucyjnego i badań nad współczesnym k(...) Zespół prawa konstytucyjnego i badań nad współczesnym konstytucjonalizmem

Lider zespołu: prof. dr hab. Anna Łabno

Skład zespołu:
mgr Paweł Króliczek

Temat: Stosowanie konstytucji. Analiza na przykładzie Konstytucji RP z 1997 r.

Zespół badawczy instytucji prawa administracyjnego proceso(...) Zespół badawczy instytucji prawa administracyjnego procesowego

Lider zespołu: prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

Skład zespołu:
mgr Mateusz Bartoszek
dr Anna Gronkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Matan
dr Weronika Szafrańska
dr Ewa Śladkowska
dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ

Temat: Instytucje postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Zespół Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Zespół Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej

Lider zespołu: dr hab. Dorota Łobos – Kotowska, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Katarzyna Czerwińska-Koral

dr Paweł Gała
dr Adrian Jaworski
dr Magdalena Krzysztofik-Pelka
dr Monika Łata
dr Marek Stańko
mgr Grzegorz Zębik

Temat: Determinanty zmian w prawie rolnym i żywnościowym po 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej oraz ochrony zasobów genetycznych i gruntowych z poszanowaniem walorów krajobrazowych i środowiskowych

Zespół badawczy ds. sądownictwa powszechnego Zespół badawczy ds. sądownictwa powszechnego

Lider zespołu: dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Anna Bicz-Kordonets
mgr Barbara Cis
dr hab. Katarzyna Gajda – Roszczynialska

Temat: Założenia ustrojowe sądownictwa powszechnego – rola sądów i Krajowej Rady Sądownictwa

Zespół badań nad rozwojem prawa międzynardowego publiczn(...) Zespół badań nad rozwojem prawa międzynardowego publicznego i praw człowieka

Lider zespołu: prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Skład zespołu:
dr Michał Hędrzak

dr Dominika Iwan-Sojka
mgr Robert Łasa
mgr Krystyna Mazalik
dr Małgorzata Myl-Chojnacka
dr hab. Joanna Nowakowska – Małuseck, prof. UŚ
dr Karolina Prażmowska-Marcinowska
dr Magdalena Półtorak
dr Ilona Topa
mgr Ikechuwu Ugwu

Temat: Pozytywne obowiązki państwa w zakresie spraw społecznych

Zespół badań nad rozwojem i ewolucją prawa Zespół badań nad rozwojem i ewolucją prawa

Lider zespołu: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Skład zespołu:
mgr Michał Glü
ck
dr Grzegorz Nancka
dr Tomasz Szczygieł

Temat: Kodyfikacja prawa w Polsce XX wieku

Zespół badawczy publicznego prawa gospodarczego Zespół badawczy publicznego prawa gospodarczego

Lider zespołu: dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Jarosław Bączyk
mgr Michał Karpiński
mgr Tomasz Mizioch
mgr Klaudia Orpik

Temat: Aktualne wyzwania publicznego prawa gospodarczego a kształtowanie nowego otoczenia prawnego przedsiębiorców

 

Zespół badań nad europejskim i polskim prawem prywatnym Zespół badań nad europejskim i polskim prawem prywatnym

Lider zespołu: prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Skład zespołu:
dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz, prof. UŚ

dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ
dr Grzegorz Gorczyński
dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

dr Alexander Martin Juranek
dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚ
dr Bartosz Kucia
dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ
dr Małgorzata Lubelska-Sazanów
prof. dr hab. Maciej Szpunar
mgr Aneta Żuradzka
dr Aneta Paleczna

Temat: Wpływ europejskiego prawa i orzecznictwa na krajowe prawo prywatne

Legal Anthropology Research Group / Zespół antropologiczny(...) Legal Anthropology Research Group / Zespół antropologicznych badań nad prawem

Lider zespołu: dr Lidia Rodak

Skład zespołu:
dr Caterin Peroni
mgr Nicole Kabus

Temat: Antropologiczne badania nad prawem żywym

 

Zespół ds. badań interdyscyplinarnych Zespół ds. badań interdyscyplinarnych

Lider zespołu: prof. dr hab. Rafał Blicharz

Skład zespołu:
dr Anna Hołda-Wydrzyńska
dr Bartosz Kucia
dr hab. Anna Lichosik
dr Małgorzata Lubelska-Sazanów
dr Małgorzata Pohl-Michałek
mgr Anna Rizzo
prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk
mgr Maciej Zuziak
mgr Jakub Zwierzchowski

Temat: Granice prawa

Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowy(...) Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science

Lider zespołu: dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr inż. Rafał Prabucki
mgr Rafał Wieczerzak

Temat: Czynności prawa a środki komunikacji elektronicznej. Wiktorzynie w prawie sztucznej inteligencji

Zespół ds. badań nad prawem i wartościami Zespół ds. badań nad prawem i wartościami

Lider zespołu: dr hab. Sławomir Tkacza, prof. UŚ

Skład zespołu:
mgr Sara Smyczek-Gołębiewska
dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. UŚ

Temat: Prawo a wartości

Zespół badawczy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjn(...) Zespół badawczy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjneg

Lider zespołu: dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ

Skład zespołu:
mgr Jakub Płaziuk

Temat: Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Pozycja prawna dłużnika i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Zespół badawczy prawa procesowego cywilnego Zespół badawczy prawa procesowego cywilnego

Lider zespołu: dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Anna Bicz-Kordonets
mgr Barbara Cis
dr Katarzyna Gajda – Roszczynialska
dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ
mgr Jakub Płaziuk
dr Ireneusz Wolwiak

Temat: Procesowe gwarancje sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu cywilnym

Zespół badań nad prawem porównawczym prywatnym Zespół badań nad prawem porównawczym prywatnym

Lider zespołu: dr hab. Paulina Twardoch, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Agata Kozioł

Temat: Porównawcze prawo prywatne w ujęciu merytorycznym, jak i kolizyjnym

Zespół Badawczy Prawa Gospodarczego i Handlowego Zespół Badawczy Prawa Gospodarczego i Handlowego

Lider zespołu: dr Wojciech Wyrzykowski

Skład zespołu:
mgr Michał Łabno
mgr Dominik Mizerski
prof. dr hab. Piotr Pinior
mgr Paweł Relidzyński
prof. dr hab. Janusz Strzępka
mgr Jakub Zamojski
dr Ewa Zielińska
dr Mateusz Żaba

Temat: Ewolucja Prawa Prywatnego

Instytucje prawa administracyjnego i finansowego Instytucje prawa administracyjnego i finansowego

Lider zespołu: prof. dr hab. Lidia Zacharko

Skład zespołu:
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska – Pawlic

Temat: Administracyjno – prawne i finansowe instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego

Zespół badań nad problematyką adresatów prawnych Zespół badań nad problematyką adresatów prawnych

Lider zespołu: dr Matusz Zeifert

Skład zespołu:
prof. dr hab. Zygmunt Tobor
dr Sławomir Piekarczyk

Temat: Teoretycznoprawne zagadnienia dotyczące pojęcia adresatów prawa, jasności prawa, komunikatywności tekstów prawnych i wykładni prawa

Zespół prawa karnego procesowego Zespół prawa karnego procesowego

Lider zespołu: dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ

Skład zespołu:
mgr Marcin Burdzik
dr Katarzyna Sychta
prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Temat: Badania nad modelami postępowań represyjnych

Zespół badawczy prawa na dobrach niematerialnych Zespół badawczy prawa na dobrach niematerialnych

Lider zespołu: dr hab. Jacek Zrałek

Skład zespołu:
prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk
dr Łukasz Maryniak

Temat: Aspekty zmian klimatycznych. aktualne problemy prawa własności intelektualnej

Prawo finansów publicznych - prawo podatkowe - wyzwania teo(...) Prawo finansów publicznych - prawo podatkowe - wyzwania teoretyczne i praktyczne

Lider zespołu: dr Bartosz Kubista

Skład zespołu:
mgr Tomasz Gwóźdź
mgr Bartosz Kubista
dr Sławomir Owczarczuk
dr Kamila Żmuda-Matan

Temat: Problematyka prawna finansów publicznych i prawa podatkowego oraz perspektywy rozwoju

return to top