Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych

Kontakt - projekty

Zespół ds. Projektów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wspiera pracowników Wydziału w pozyskiwaniu środków na badania naukowe oraz zajmuje się bieżącą obsługą realizowanych projektów.

mgr inż. Monika Łyczba – obsługa administracyjna projektów
pok. 2.2, II p., budynek Wydziału Prawa i Administracji
e-mail: monika.lyczba@us.edu.pl
tel. 32 359 16 98
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Eksperci:

dr Dorota Kiebzak-Mandera
Opieka merytoryczna i formalna nad projektami składanymi przez indywidualnych naukowców i zespoły badawcze do polskich (tu zwłaszcza: Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) i międzynarodowych instytucji (w tym unijnych) finansujących badania i staże naukowe; planowanie indywidualnych ścieżek w ubiegania się o finansowanie projektów.
e-mail: dorota.kiebzak.mandera@gmail.com
tel. 609 695 114

dr Marta Margiel
Wsparcie formalne i merytoryczne pracowników naukowych i dydaktycznych oraz doktorantów Wydziału w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy zagranicznych i międzynarodowych (w tym funduszy pochodzących ze środków Komisji Europejskiej), w tym indywidualne i zespołowe konsultacje w sprawie finansowania projektów oraz strategii wnioskowania o środki.
e-mail: marta.margiel@us.edu.pl

return to top