Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk Teologicznych

Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora

28.01.2020 - 16:42 aktualizacja 30.01.2020 - 18:53
Redakcja: Wojciech Kamczyk
W ramach serii naukowej Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku ukazała się publikacja pt. Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (katalog z opracowaniem) autorstwa Agnieszki Gołdy i Katarzyny Tałuć (Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2020). Jest ona zbiorem opisów materiałów zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Ze zbioru wybrano te listy, które ukazują starania i zabiegi Księdza Profesora o zbudowanie własnego warsztatu naukowo-badawczego, a więc korespondencję z wydawnictwami, księgarniami i bibliotekami, np. w sprawie nadesłania zamówionych publikacji. […] Do katalogu włączone zostały ponadto opisy listów wymienianych z pracownikami nauki, przedstawicielami środowiska teologów, patrystów i filozofów zrzeszonych w Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, organizatorami spotkań, konferencji i sympozjów, w których ks. W. Myszor brał udział, ponadto z redaktorami czasopism naukowych, jak np. „Ateneum Kapłańskiego”, „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” i pracownikami redakcji ważnych dla nauki opracowań encyklopedycznych, z którymi współpracował, w tym Encyklopedii katolickiej oraz Encyklopedii filozofii. […]
Pozycja stanowi wydawnictwo komplementarne wobec opracowania: Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (wybór korespondencji), wstęp i edycja Katarzyna Tałuć, Katowice 2019 (Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku 24).
img
return to top