Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Instytut Psychologii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Informacje o zasadach korzystania z testów i narzędzi. Informacje o zasadach korzystania z testów i narzędzi.

1. W laboratorium gromadzone są testy psychologiczne.
2. Testy psychologiczne mogą być udostępniane psychologom zatrudnionym na Wydziale oraz studentom kierunku psychologia tego Wydziału, jeśli wymaga tego proces badawczy lub dydaktyczny.
3. Warunkiem wypożyczania testów psychologicznych jest posiadanie konta w laboratorium.
4. Testy psychologiczne można wypożyczać tylko osobiście, na podstawie złożonego zamówienia.
5. Niektóre testy lub ich części udostępniane są wyłącznie do wglądu w laboratorium, bez możliwości ich wypożyczania.
6. Psycholodzy zatrudnieni na Wydziale mogą wypożyczać testy na okres nie dłuższy niż 36 dni.
7. Studenci mogą jednorazowo wypożyczyć nie więcej niż trzy testy, na okres nie przekraczający dwóch dni.
8. Studentom, którzy przekroczyli termin zwrotu testów, kolejne testy są udostępniane jedynie do wglądu w laboratorium.
9. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego testu, osoba korzystająca zobowiązana jest do pokrycia kosztów pozyskania nowego egzemplarza testu.
10. Laboratorium służy pomocą w zakupie testów psychologicznych od wydawców na następujących warunkach:
(a) podstawą zakupu dla psychologa zatrudnionego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii jest złożenie przez niego pisemnego zamówienia, wg wzoru z załącznika,
(b) podstawą zakupu dla studenta jest złożenie przez niego pisemnego zamówienia oraz zaświadczenia pracownika Instytutu Psychologii, sprawującego opiekę merytoryczną nad projektem, realizowanym przez studenta; osobą taką może być promotor pracy magisterskiej, opiekun koła naukowego lub kierownik projektu, obejmującego badania prowadzone przez studentów; wzór zamówienia zawiera załącznik
(c) koszty zakupu testów i ich przesyłki pokrywa osoba zamawiająca.

Informacje o testach, dostępnych w laboratorium Informacje o testach, dostępnych w laboratorium

Na terenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii dostępne są wymienione poniżej metody badawcze. Więcej informacji zawiera plik, umieszczony pod spisem.

APIS-P(R) – z arkuszami Bateria Testów APIS-P(R) – wersja z arkuszami odpowiedzi
APIS-Z – z arkuszami Bateria Testów APIS-Z – wersja z arkuszami odpowiedzi
B-K Test Bender-Koppitz dla dzieci od 5 do 10 lat
BENDER Wzrokowo-Motoryczny Test Gestalt
BENTON Test Pamięci Wzrokowej Bentona
BHI-12 Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-12
Binet-Terman Skala inteligencji Bineta-Termana
CAT-A Test ApercepcjiI Tematycznej dla Dzieci – Wersja z Postaciami Zwierząt (CAT-A)
CAT-H Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci – Wersja z Postaciami Ludzi (CAT-H)
CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS
DINEMO Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO
DRZEWA Test Test Drzewa*
EAS Kwestionariusz Temperamentu EAS wersja eksperymentalna
EPQ-R Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R
EPQ-R S
FACES IV Kwestionariusz FACES IV i Model Kołowy, Badanie walidacyjne
FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu
FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu
FPBliźniąt Kwestionariusz Fizycznego Podobieństwa Bliźniąt
FROSTIG Test rozwoju percepcji wzrokowej Marianny Frostig
GHQ Ocena Zdrowia Psychicznego według D. Goldberga – GHQ
GSES Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES
HERMANS Metoda Konfrontacji z Sobą Hermansa 2000
I-E W PRACY Skala I-E w Pracy
INTE Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE
IPP Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej
IVE Kwestionariusz Impulsywności IV Eimpulsywność, Skłonność do ryzyka, Empatia
KANH Kwestionariusz twórczego zachowania
KBPK Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli
KKM Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej
KKS M Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
KKW Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu
KLASP Kwestionariusz lubelski analizy stanowiska pracy
KNS Kwestionariusz Nadziei na Sukces
KOZP Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga
KPŻ Kwestionariusz Postaw Życiowych
LOT-R Test Orientacji Życiowej LOT-R
MHI Kwestionariusz MHI
Mini-MAC Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej Mini-MAC
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI
MT Skrócony podręcznik do testu „Myślenie techniczne”
NEO-FFI Inwentarz Osobowości NEO-FFI
NEO-PI-R Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
NERWICE Nerwice: kwestionariusz motywacji do leczenia
NPPPZ Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia
NPSRSS Narzędzia do Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem
Osob i Zaint Test Osobowości i Zaintresowań
PKIE Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
PP uszk mózgu Zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu
PTS Kwestionariusz Temperamentu PTS
PTSD
RISB Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB
RORSCHACH Test RORSCHACHA*
RVS Skala Wartości Rokeacha
RYSUNEK RODZINY Rysunek rodziny, projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych
Sdyrekt Skala Dyrektywności
SES samoocena
SIE-T Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze SIE-T
SOR SOR Profil wyników
SPBiM Skala Postaw Być i Mieć (SPBiM) *
SPO Skala do badania poczucia odpowiedzialności
SPR-M Skala Postaw Rodzicielskich wersja dla matek
SPR-O Skala Postaw Rodzicielskich wersja dla ojców
SPR-R Skala Postaw Rodzicielskich wersja dla rodziców
STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI
Stanford-Binet Test inteligencji Stanford-Binet
SUI Skala ustosunkowań interpersonalnych
SUPIN Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych
SW Skala Wartości
SWLS Skala Satysfakcji z Życia SWLS
TAT Test Apercepcji Tematycznej TAT
TPB Test Piramid Barwnych *
TRE Test Rozumienia Emocji
TSS Test Stosunków Szkolnych *
TSUs Test Strategii i Uczenia Się
TUSW-S Test uczenia się wzrokowo-słuchowego „Pismo chińskie”
TUT Test Uzdolnień Technicznych
UMACL Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL G. Matthews, A.G. Chamberlain, D.M. Jones
Wart schel zmodyfikowana skala wartości schelerowskich
WKP Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP
ZTPI kwestionariusz percepcji czasu
Skrócony inwentarz reakcji interpersonalnej
ABC testów osiągnięć szkolnych
Podręcznik metody Rorschacha
Podręcznik ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej
Wprowadzenie do skali inteligencji D.Wechslera dla dzieci od 5 do 15 lat
Test Rosenzweiga dla dorosłych

return to top