Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Instytut Psychologii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Mental Health and Quality of Life of Adolescents with Physic(...) Mental Health and Quality of Life of Adolescents with Physical, Intellectual and Developmental Disabilities: Perspectives of Parents and Children
left img

Tytuł: Mental Health and Quality of Life of Adolescents with Physical, Intellectual and Developmental Disabilities: Perspectives of Parents and Children

Autor: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS, dr Anna Kołodziej-Zaleska, dr Katarzyna Rutkowska i dr Daniela Dzienniak-Pulina

Wydawca: Wydawnictwo Routledge Taylor & Francis.

Data wydania: 2024

Więcej informacji na stronie wydawnictwa  

 

OPIS:

„Mental Health and Quality of Life of Adolescents with Physical, Intellectual and Developmental Disabilities: Perspectives of Parents and Children” jest owocem współpracy interdyscyplinarnego zespołu pedagogiczno-psychologiczno-socjologicznego z dwóch ośrodków akademickich: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Autorami są: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS, dr Anna Kołodziej-Zaleska, dr Katarzyna Rutkowska i dr Daniela Dzienniak-Pulina.

 

Książka została wydana w prestiżowym zagranicznym wydawnictwie Routledge. Podejmuje ważną i niezwykle aktualną problematykę jakości życia związanej ze zdrowiem młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową oraz ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD). Prezentowana problematyka rozpatrywana jest w podejściu skoncentrowanym na zasobach osobistych i społecznych, w tym edukacyjnych, ważnych w kształtowaniu zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem. Głównym złożeniem opisanego w książce projektu badawczego było uwypuklenie pozytywnych aspektów w kondycji psychospołecznej młodzieży z niepełnosprawnościami.

Badania prezentowane w książce prowadzone były w podejściu diadycznym, uwzględniającym również perspektywę rodziców. Zestawiona percepcja młodzieży i jej rodziców wskazała na pewne podobieństwa, jak i różnice oraz dostarczyła interesujących przesłanek do dyskusji nad pojmowaniem zasobów, zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem.

Wyniki raportowanych w książce badań wskazują na konieczność kierunkowej dbałości o zasoby, gdyż przekłada się na wzmocnienie i poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem, co nabiera szczególnego znaczenia w grupie młodzieży doświadczających niepełnosprawności,  ale także w grupie ich rodziców czy opiekunów.

Książka dedykowana jest osobom zainteresowanym problematyką zasobów psychospołecznych oraz jakością życia związaną ze zdrowiem. Może okazać się wartościowym źródłem wiedzy dla praktyków, terapeutów, osób zajmujących się na co dzień pracą i wspieraniem młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Kierowana jest również do badaczy, wykładowców, studentów nauk społecznych, medycznych czy nauk o zdrowiu. Zainteresuje pedagogów, psychologów, pracowników opieki społecznych, a także samych rodziców i opiekunów.

 

Cytacja: Gajdzica, Z., Byra, S., Kołodziej-Zaleska, A., Rutkowska, K., & Dzienniak-Pulina, D. (2023). Mental Health and Quality of Life of Adolescents with Physical, Intellectual and Developmental Disabilities: Perspectives of Parents and Children. Taylor & Francis.

M. Paliga "Satysfakcja z pracy i wydajność pracowników. R(...) M. Paliga "Satysfakcja z pracy i wydajność pracowników. Relacja (nie)oczekiwana
left img

Tytuł: Satysfakcja z pracy i wydajność pracowników. Relacja (nie)oczekiwana

Autor: Mateusz Paliga

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ISBN: 978-83-226-4075-3

Data wydania: 2021

Miejsce wydania: Katowice

Więcej informacji na stronie wydawnictwa  

Jest to publikacja będąca wynikiem badań przeprowadzonych w pracy doktorskiej, która stanowi obszerne opracowanie na temat satysfakcji z pracy i wydajności pracy. W sposób kompleksowy przedstawiono w niej wiodące perspektywy, teorie i modele opisywanych zjawisk, analizowane dotychczas głównie w literaturze zagranicznej. Zaprezentowane badania stanowią próbę odnalezienia relacji łączącej satysfakcję z pracy i wydajność, a uzyskane wyniki rzucają nowe światło na związek, który okazuje się bardziej skomplikowany niż dotychczas zakładano.

Książka jest propozycją dla praktyków zarządzania, w tym menedżerów, liderów zespołów i specjalistów oraz doradców zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi również cenne źródło wiedzy dla studentów psychologii i nauk o zarządzaniu.

Ł. Jach "Światopogląd scjentystyczny – korelaty i uwaru(...) Ł. Jach "Światopogląd scjentystyczny – korelaty i uwarunkowania"
left img

Tytuł: Światopogląd scjentystyczny – korelaty i uwarunkowania

Autor: Łukasz Jach

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ISBN: 978-83-226-3781-4

Data wydania: 2020

Miejsce wydania: Katowice

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

W 2015 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia pt. Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu (Jach, 2015b), przedstawiająca założenia koncepcji światopoglądu scjentystycznego (scjentoteizmu) oraz jej filozoficzne, psychologiczne i popkulturowe korzenie. W pracy zasygnalizowano konieczność podjęcia empirycznych badań nad uwarunkowaniami, korelatami i konsekwencjami światopoglądu zbudowanego na fundamentach odnoszących się do sfery nauki, a także wskazano wstępne kierunki tych badań. W czasie powstawania wymienionej monografii żadne tego rodzaju badania nie były jednak jeszcze prowadzone, a sam sposób pomiaru scjentoteizmu znajdował się dopiero w fazie opracowań. Książka Światopogląd scjentystyczny – korelaty i uwarunkowania została pomyślana jako druga część rozważań nad światopoglądem scjentystycznym. W intencji autora stanowi również podsumowanie prac, bez których namysł nad scjentoteizmem nie miałby szans na przeobrażenie się z koncepcji być może interesującej, ale słabo odróżnialnej od swobodnej refleksji na temat funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, w rzeczywistą koncepcję psychologiczną. Stąd też niniejsza monografia w przeważającej części składa się z treści prezentujących badania przeprowadzone w celu identyfikacji psychologicznych podstaw omawianego światopoglądu i obszarów relacji „ja” – świat, w których ten światopogląd się uobecnia. Regulacja relacji „ja” – świat opierałaby się w tym przypadku na przekonaniach odnoszących się do sfery naukowej oraz kontekstów, w których ustosunkowania do elementów systemu naukowego wchodzą w interakcje z innymi opiniami lub przekonaniami światopoglądowymi. (fragment Wprowadzenia)

M. Bolek-Kochanowska "Przekonania a gotowość do agresji ko(...) M. Bolek-Kochanowska "Przekonania a gotowość do agresji kobiet skazanych za popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy"
left img

Tytuł: Przekonania a gotowość do agresji kobiet skazanych za popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy

Autor: Magdalena Bolek-Kochanowska

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ISBN: 978-83-226-3976-4

Data wydania: 2020

Miejsce wydania: Katowice

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

Monografia porusza kwestię uwarunkowań agresywnej przestępczości kobiet. Książka może zainteresować osoby zgłębiające zjawiska agresji i przemocy, zarówno specjalistów z dziedziny psychologii sądowej, jak i studentów.

Monografia przedstawia przegląd ujęć teoretycznych koncentrujących się na poznawczych aspektach przemocy, koncepcję gotowości do agresji, specyfikę zachowań agresywnych kobiet oraz badania własne, w których analizowano zależności pomiędzy przekonaniami kobiet osadzonych za popełnienie przestępstw z użyciem przemocy a ich gotowością do agresji. Uzyskane wyniki mogą znaleźć zastosowanie w obszarze oddziaływań terapeutycznych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych (opis wydawnictwa).

J. Różycka "Wybrane zagadnienia psychodietetyki. Narzędzi(...) J. Różycka "Wybrane zagadnienia psychodietetyki. Narzędzia i metody pracy z osobami z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi"
left img

Tytuł: Wybrane zagadnienia psychodietetyki. Narzędzia i metody pracy z osobami z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi

Autor: Jagoda Różycka

Wydawca: Difin

ISBN: 978-83-8085-664-6

Data wydania: 2020

Miejsce wydania: Warszawa

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

Treści książki stanowią wynik doświadczeń własnych i praktyki psychodietetycznej w ramach prowadzenia gabinetu psychologicznego oraz współpracy przy projektach naukowych dotyczących zachowań zdrowotnych w tym żywieniowych pacjentów z przewlekłymi chorobami somatycznymi i nadwagą/otyłością. Zawierają zbiór interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z dziedziny dietetyki i psychologii, która ma ukierunkować przyszłych specjalistów i specjalistów już pracujących z ww. grupami osób w stronę skutecznej i efektywnej współpracy. (opis wydawnictwa).

E. Sanecka "Ciemna triada osobowości w środowisku pracy. P(...) E. Sanecka "Ciemna triada osobowości w środowisku pracy. Perspektywa interakcyjna"
left img

Tytuł: Ciemna triada osobowości w środowisku pracy. Perspektywa interakcyjna

Autor: Elżbieta Sanecka

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ISBN: 978-83-226-3916-0

Data wydania: 2020

Miejsce wydania: Katowice

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

Książka stanowi pierwsze na polskim rynku tak obszerne i kompleksowe opracowanie poświęcone funkcjonowaniu osób z „ciemnymi” cechami osobowości w środowisku pracy. W prezentowanej monografii „ciemną” stronę osobowości reprezentują trzy społecznie szkodliwe cechy, tworzące tak zwaną ciemną triadę: makiawelizm, narcyzm i psychopatia. W związku z tym, że określone czynniki organizacyjne mogą wzmacniać lub osłabiać negatywne oddziaływania cech ciemnej triady, istotną rolę odgrywa właściwe zaprojektowanie miejsca pracy, uwzględniające specyfikę funkcjonowania osób z „ciemnymi” cechami osobowości. Książka stanowi istotną praktyczną wskazówkę w tym zakresie dla doradców i konsultantów personalnych, pracowników działów kadr oraz zarządzających zasobami ludzkimi (opis wydawnictwa).

 

A. Piekacz "Wielowymiarowość diagnozy i terapii FASD" A. Piekacz "Wielowymiarowość diagnozy i terapii FASD"
left img

Tytuł: Wielowymiarowość diagnozy i terapii FASD

Autor: Anna Piekacz

Wydawca: Difin

ISBN: 978-83-8085-660-8

Data wydania: 2020

Miejsce wydania: Warszawa

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

Monografia podejmuje problematykę w zakresie Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych. Autorka przedstawia rozwój wiedzy na temat FASD, opisuje wybrane procedury diagnozy mające na celu stwierdzić, czy dana jednostka posiada to zaburzenie rozwojowe oraz formy pomocy osobom z FASD i ich rodzinom. Dodatkowo Autorka podjęła się zaprezentowania tego zespołu trudności neurorozwojowych występujących u dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzieci te oprócz prenatalnej ekspozycji na alkohol przeżywają bowiem we wczesnym dzieciństwie jeszcze inne doświadczenia traumatyczne, a także osamotnienie z powodu braku podstawowego opiekuna, nieadekwatne do możliwości wymagania wychowawcze i szkolne, przemoc rówieśniczą itd. Książka ma duże znaczenie dla budowania profesjonalnej wiedzy oraz rozwiązań praktycznych w zakresie diagnozy i terapii osób z FASD (opis wydawnictwa).

 

A. Brandt-Salmeri "Rak piersi. Wyznaczniki pozytywnych zmian" A. Brandt-Salmeri "Rak piersi. Wyznaczniki pozytywnych zmian"
left img

Tytuł: Rak piersi. Wyznaczniki pozytywnych zmian

Autor: Anna Brandt-Salmeri

Wydawca: Difin

ISBN: 978-83-8085-274-7

Data wydania: 2020

Miejsce wydania: Warszawa

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

 

Prezentowana książka to cenna monografia poglądowa z zakresu psychoonkologii. Autorka opisuje koncepcje, umocowane głównie w literaturze zagranicznej, w świetle których obecność symptomów stresu traumatycznego związanego z chorobą nie wyklucza optymalnego funkcjonowania. W publikacji dokonuje szerokiego przeglądu badań ukazujących, iż wydarzenia wysoce stresujące bywają czynnikiem spustowym, uruchamiającym potencjał rozwojowy jednostki. Taka dwoistość w ujmowaniu zjawiska adaptacji do rzeczywistości potraumatycznej (tj. uwzględnianie spektrum dystresu oraz elementów pozytywnych świadczących o wzroście potraumatycznym) stanowi novum we współczesnej przestrzeni badawczej, a zarazem oś narracji przedstawionej monografii.

Książka może stać się cennym źródłem wiedzy dla psychoterapeutów, gdyż przybliża niezwykle obiecującą dla praktyki klinicznej perspektywę doświadczania rozwoju po doznaniu traumy. Stanowić może również inspirację dla samych pacjentek, dając im nadzieję na odnalezienie „dobrego w złym”.

E. Turska "Praca i kariera na globalnym rynku. Wyzwania i za(...) E. Turska "Praca i kariera na globalnym rynku. Wyzwania i zagrożenia"
left img

Tytuł: Praca i kariera na globalnym rynku. Wyzwania i zagrożenia 

Autor: Elżbieta Turska

Wydawca: Difin

ISBN: 978-83-8085-673-8

Data wydania: 2020

Miejsce wydania: Warszawa

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

Monografia przedstawia przemiany charakteru pracy i zmiany wzorców zawodowej kariery, jakie dokonały się na progu XXI wieku, głównie w efekcie procesów globalizacyjnych. Świat pracy przedstawiony w książce to świat niepewny, nieprzewidywalny, świat, który pozbawił nas możliwości pełnego zatrudnienia i pracy na całe życie. Ale to także świat, który jest prawdziwą szansą dla tych, którzy chcą podjąć odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy i za swoją karierę.

Nowa, kryzysowa rzeczywistość, którą zgotowała nam ogólnoświatowa pandemia, wskazała na cykliczność wielu problemów przedstawionych w książce, przyszłość pokaże, które z nich ulegną niewielkim zmianom, które być może przestaną istnieć, a jakie nowe problemy zrodzi nam nieznany dziś jeszcze świat.

Publikacja adresowana jest zarówno do doradców zawodowych – osób profesjonalnie zajmujących się poradnictwem zawodowym oraz poradnictwem kariery, jak i do studentów i pracowników naukowych zainteresowanych psychologią pracy i organizacji, do młodych ludzi planujących swoją zawodową karierę, do pracodawców, ale także do każdego czytelnika próbującego zrozumieć dynamicznie zmieniający się świat pracy (ze strony wydawcy).

M.Górnik-Durose, Ł. Jach, A.Pasztak-Opiłka i T. Sikora "S(...) M.Górnik-Durose, Ł. Jach, A.Pasztak-Opiłka i T. Sikora "Sens i wartość zdrowia w kontekście współczesnej mentalności"
left img

Tytuł: Sens i wartość zdrowia w kontekście współczesnej mentalności

Autorzy: Małgorzata Górnik-Durose, Łukasz Jach, Agnieszka Pasztak-Opiłka i Teresa Sikora
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-8085-529
Wydawca: Difin
Język: polski
Więcej informacji na stronie wydawnictwa: TUTAJ!!

 

W książce analizowane są ustosunkowania do własnego zdrowia, ujmowanego przez pryzmat preferencji definiujących współczesny świat – szybko, łatwo, jednoznacznie. Preferencje te wyznaczają kształt mentalności współczesnego człowieka, określonej mianem mentalności prawego kciuka, która oddziałuje na sposób dokonywania ocen, wartościowania i podejmowania decyzji w różnych obszarach aktywności człowieka, także w odniesieniu do zdrowia. Oprócz dogłębnych analiz teoretycznych, autorzy przedstawiają narzędzia do badania pojmowania zdrowia w kontekście jego funkcji oraz do pomiaru wartości, jaką dla ludzi stanowi zdrowie.
Dla nauczycieli akademickich i studentów treści zawarte w książce mogą stanowić inspirujące poszerzenie perspektyw opisu i interpretacji zjawisk związanych z szeroko pojętą sferą zdrowia. Natomiast dla wszystkich zainteresowanych problemami współczesności – zwłaszcza tych, którzy lubią myśleć – przedstawiona w książce problematyka może stać się odniesieniem, pozwalającym na głębszą refleksję zachęcającym do głębszej refleksji o świecie, działającym w oparciu o zasady indywidualizmu, racjonalizacji, technologizacji, ekonomizacji i hedonizacji.

L.Baran, M.Hyla, B.Kleszcz "Elastyczność psychologiczna..." L.Baran, M.Hyla, B.Kleszcz "Elastyczność psychologiczna..."
left img

Tytuł: Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi pomiarowych dla praktyków i badaczy

Autorzy: Lidia Baran, Magdalena Hyla, Bartosz Kleszcz
Miejsce wydania: Katowice
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-226-3857-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ
Liczba stron: 174
Rodzaj publikacji: e-book
Język: polski
Więcej informacji na stronie wydawnictwa: TUTAJ!!

W. Friedrich "Czynniki ryzyka powrotu do przestępstwa" W. Friedrich "Czynniki ryzyka powrotu do przestępstwa"
left img

Tytuł: Czynniki ryzyka powrotu do przestępstwa
Autor: Wiola Friedrich
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin, 2020
Więcej informacji na stronie wydawcy

Książka zawiera materiały, które zostały zebrane podczas badań  przeprowadzonych w dwudziestu jednostkach penitencjarnych w Polsce.  Jest efektem współpracy z ich pracownikami oraz osadzonymi, a wnioski  zostały przekazane do wykorzystania w praktyce.
Autorka przedstawiła m.in. zagadnienia dotyczące:
– prawnych aspektów kary pozbawienia wolności oraz środków  oddziaływania na skazanych;
– wielowymiarowych uwarunkowań skuteczności kary pozbawienia wolności;
– czynników ryzyka powrotu do przestępstwa;
– charakterystyki sprawców powrotnych.

(Ze strony wydawnictwa Difin)

M.Ilska "Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka..." M.Ilska "Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka..."
left img

Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka. Dobrostan psychiczny i jego wyznaczniki

Autor: Michalina Ilska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin, 2020
Więcej informacji na stronie wydawcy

Niezwykle interesująca książka z zakresu psychologii prokreacji. Przedstawia nowatorskie, oparte o dorobek psychologii pozytywnej, ujęcie problematyki ciąży i tworzącego się rodzicielstwa, przy uwzględnieniu dwóch perspektyw: ciąży prawidłowej oraz ciąży wysokiego ryzyka. Książka jest adresowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych zagadnieniami ciąży i kształtującego się rodzicielstwa, w tym do specjalistów pracujących z kobietami ciężarnymi oraz ich partnerami (psychologów, terapeutów, położnych, lekarzy-położników, neonatologów, fizjoterapeutów, pediatrów), jak i samych kobiet zmagających się z różnymi trudnościami w czasie ciąży. (ze strony wydawnictwa DIFIN)

A.Kołodziej-Zaleska "Życie po rozwodzie..." A.Kołodziej-Zaleska "Życie po rozwodzie..."
left img

Życie po rozwodzie. Zróżnicowany proces adaptacji
Autor: Anna Kołodziej-Zaleska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin, 2019

Więcej informacji na stronie wydawcy

Książka dotyczy problematyki psychologicznego funkcjonowania inicjatorów i nie-inicjatorów procesu rozwodowego. Koncentruje się wokół zagadnienia adaptacji do sytuacji porozwodowej oraz zasobów pomocnych w jej osiąganiu. Na podkreślenie zasługuje oryginalność dzieła, wartościowy, nie tylko z psychologicznego, ale przede wszystkim ze społecznego punktu widzenia temat dociekań naukowych, którym jest problem przystosowania osób po rozwodzie. Autorka porządkuje dotychczasową wiedzę w oparciu o szeroko zakrojone studia literaturowe: polskie i zagraniczne. Przeprowadzone przez nią badania własne dostarczają nowych informacji na temat złożoności uwarunkowań dobrostanu psychicznego osób rozwiedzionych. Stanowią też wskazówki dla praktyki psychologicznej związanej z pomocą osobom znajdującym się w kryzysie porozwodowym. Książka wnosi niewątpliwie istotny wkład do zrozumienia psychologicznego funkcjonowania ludzi po rozwodzie.(ze strony wydawnictwa DIFIN)

M. Stasiła-Sieradzka "Psychologia (nie)codzienna" M. Stasiła-Sieradzka "Psychologia (nie)codzienna"
left img

Psychologia (nie)codzienna
Autor: Marta Stasiła-Sieradzka, Aneta Sokół-Siedlińska
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Difin

Więcej informacji na stronie wydawcy

“Psychologia (nie)codzienna)” autorstwa Marty Stasiły-Sieradzkiej i Anety Sokół-Siedlińskiej prezentuje kalejdoskop 21 tematów odnoszących się do aktualnych problemów społecznych, powszechnie dyskutowanych na forach internetowych oraz komentowanych medialnie, przedstawiając je przez pryzmat współczesnej wiedzy psychologicznej. Odwołując się do rezultatów badań z zakresu psychologii społecznej, rozwojowej, wychowawczej, ewolucyjnej czy psychologii pracy i organizacji oraz czerpiąc także z innych dyscyplin nauki, popularyzuje wiedzę i skłania do refleksji nad problemami współczesnego człowieka. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym osób rozważających wybór psychologii jako kierunku studiów, nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów.

A. Skorupa, M.Brol "Film w edukacji i profilaktyce Cz. 1" A. Skorupa, M.Brol "Film w edukacji i profilaktyce Cz. 1"
left img

Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie. Część 1
Redakcja naukowa: Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska
Rok wydania: 2018,
Wydawnictwo Difin

Więcej informacji na stronie wydawcy

Pierwszy tom poświęcony jest wykorzystaniu filmu w edukacji i profilaktyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji i rzeczywistości istotny dla odbioru różnych działań z filmem. “Bogactwo zarówno istniejących, jak i potencjalnych zastosowań filmu w psychologii i psychologii w filmie jest imponujące. Idea wprzęgnięcia psychologii w poszukiwanie w filmie wartości edukacyjnej jest godna uwagi i poparcia. Pozytywnie oceniam wybór najistotniejszych zadań pracy z filmem do kształcenia psychologów, a następnie ułatwiania im pracy w podstawowych dziedzinach działalności. Proponowaną monografię uważam za wartościową, konsekwentnie promującą zastosowanie jednej z głównych form sztuki medialnej, jaką jest film, do praktyki psychologicznej” (z recenzji prof. dr hab. Zofii Ratajczak).

A.Skorupa, M.Brol "Film w terapii i rozwoju Cz.2" A.Skorupa, M.Brol "Film w terapii i rozwoju Cz.2"
left img

Film w terapii i rozwoju. Na tropach psychologii w filmie. Część 2
Redakcja naukowa: Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska
Rok wydania: 2018,
Wydawnictwo: Difin

Więcej informacji na stronie wydawcy

Drugi tom książki zwraca uwagę na potrzebę i możliwości wykorzystania filmu w edukacji psychologów i terapeutów, na rolę filmu we wspieraniu rozwoju oraz na szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą zastosowanie filmu w terapii. Dodatkowo znaleźć można w nim rozdziały odnoszące się do zmian społecznych, którym towarzyszą filmy. “Lektura książki pozwala wejść do przedsionka jakiejś nowej dziedziny wiedzy i praktyki (…) oraz uczynić film narzędziem działania w różnorodnych sytuacjach: kształcenia, pomagania, leczenia i psychoterapii” (z recenzji prof. dr hab. Zofii Ratajczak).

K. Ślebarska "Droga do pracy..." K. Ślebarska "Droga do pracy..."
left img

Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy
Autor: Katarzyna Ślebarska
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo UŚ

Więcej informacji na stronie wydawcy

Adaptacja do nowego miejsca pracy może być szczególnie trudna dla osób podejmujących pracę po okresie bezrobocia. Brak pracy bowiem najczęściej powoduje negatywne zmiany w psychofizycznym i społecznym funkcjonowaniu człowieka. W podjętych badaniach uwaga koncentruje się w szczególności na zrozumieniu procesu radzenia sobie w trakcie procesu reintegracji zawodowej przez osoby powtórnie zatrudnione (posiadające status osoby bezrobotnej przed podjęciem obecnej pracy). Pojawia się tu pytanie, jaki rodzaj aktywności zaradczej będzie najbardziej skuteczny w procesie szukania ponownego zatrudnienia (reemployment) oraz adaptacji do nowego miejsca pracy. W niniejszej monografii analizie empirycznej poddana została zaproponowana odpowiedź: proaktywne radzenie sobie.

E. Mandal "Kobiety, mężczyźni i bliskie związki" E. Mandal "Kobiety, mężczyźni i bliskie związki"
left img

Kobiety, mężczyźni i bliskie związki
Redakcja: Eugenia Mandal
Rok wydania: 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN

Więcej informacji na stronie wydawcy

Współczesna psychologia potwierdza prawdziwość tezy, że oparte na uczuciu miłości bliskie związki są niezwykle ważne dla człowieka. Bliskie związki z ludźmi, a pośród nich unikalne, bliskie relacje między kobietami i mężczyznami, okazują się istotnymi uwarunkowaniami dobrostanu, jakości życia i poczucia szczęścia człowieka. Badania psychologiczne pokazują, że bliskie związki wpływają na bardzo szerokie spektrum funkcjonowania biologicznego i psychicznego, na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne każdego z nas. “Szczęśćciorodny” wpływ bliskich relacji jest przemożny, gdy są one udane dla obojga bliskich osób, a gdy takie nie są – przyczyniają się do smutku i cierpienia, a gdy brakuje jednego człowieka, czujemy się jakby nie było całego świata wokół nas. Ta książka jest poświęcona bliskim relacjom kobiet i mężczyzn. Przedstawiono w niej zagadnienia dotyczące m.in. wywierania wpływu na partnera, strategii utrzymywania go przy sobie, poświęcenia w bliskich związkach oraz seksualności singli oraz osób nieheteroseksualnych.

M. Chrupała-Pniak "Zaangażowanie w pracę..." M. Chrupała-Pniak "Zaangażowanie w pracę..."
left img

Zaangażowanie w pracę w kooperacji gospodarczej. Rola czynników psychologicznych
Autor: Małgorzata Chrupała-Pniak
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Difin

Więcej informacji na stronie wydawcy

Praca prezentuje autorski interdyscyplinarny model kompetencji relacyjnej w ramach współpracy gospodarczej. Nowością jest wprowadzenie do modelu, obok zmiennych ekonomicznych, dodatkowych zmiennych psychologicznych. Celem publikacji jest zintegrowanie teorii i koncepcji z obszaru nauk o zarządzaniu z dorobkiem współczesnej psychologii. W pierwszej części pracy przedstawione zostały teoretyczne podstawy współpracy międzyorganizacyjnej na poziomie przedsiębiorstwa, zespołów zaangażowanych w kooperację i jednostkowym (kierowniczym i pracowniczym). W drugiej części w oparciu o wyniki badań własnych autorka buduje psychologiczny portret kierownika, pracownika i zespołu zaangażowanych w międzyorganizacyjną współpracę.

return to top