Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
« Lip    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Instytut Psychologii
E. Turska "Praca i kariera na globalnym rynku. Wyzwania i za(...) E. Turska "Praca i kariera na globalnym rynku. Wyzwania i zagrożenia"
left img

Tytuł: Praca i kariera na globalnym rynku. Wyzwania i zagrożenia 

Autor: Elżbieta Turska

Wydawca: Difin

ISBN: 978-83-8085-673-8

Data wydania: 2020

Miejsce wydania: Warszawa

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

Monografia przedstawia przemiany charakteru pracy i zmiany wzorców zawodowej kariery, jakie dokonały się na progu XXI wieku, głównie w efekcie procesów globalizacyjnych. Świat pracy przedstawiony w książce to świat niepewny, nieprzewidywalny, świat, który pozbawił nas możliwości pełnego zatrudnienia i pracy na całe życie. Ale to także świat, który jest prawdziwą szansą dla tych, którzy chcą podjąć odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy i za swoją karierę.

Nowa, kryzysowa rzeczywistość, którą zgotowała nam ogólnoświatowa pandemia, wskazała na cykliczność wielu problemów przedstawionych w książce, przyszłość pokaże, które z nich ulegną niewielkim zmianom, które być może przestaną istnieć, a jakie nowe problemy zrodzi nam nieznany dziś jeszcze świat.

Publikacja adresowana jest zarówno do doradców zawodowych – osób profesjonalnie zajmujących się poradnictwem zawodowym oraz poradnictwem kariery, jak i do studentów i pracowników naukowych zainteresowanych psychologią pracy i organizacji, do młodych ludzi planujących swoją zawodową karierę, do pracodawców, ale także do każdego czytelnika próbującego zrozumieć dynamicznie zmieniający się świat pracy (ze strony wydawcy).

M.Górnik-Durose, Ł. Jach, A.Pasztak-Opiłka i T. Sikora "S(...) M.Górnik-Durose, Ł. Jach, A.Pasztak-Opiłka i T. Sikora "Sens i wartość zdrowia w kontekście współczesnej mentalności"
left img

Tytuł: Sens i wartość zdrowia w kontekście współczesnej mentalności

Autorzy: Małgorzata Górnik-Durose, Łukasz Jach, Agnieszka Pasztak-Opiłka i Teresa Sikora
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-8085-529
Wydawca: Difin
Język: polski
Więcej informacji na stronie wydawnictwa: TUTAJ!!

 

W książce analizowane są ustosunkowania do własnego zdrowia, ujmowanego przez pryzmat preferencji definiujących współczesny świat – szybko, łatwo, jednoznacznie. Preferencje te wyznaczają kształt mentalności współczesnego człowieka, określonej mianem mentalności prawego kciuka, która oddziałuje na sposób dokonywania ocen, wartościowania i podejmowania decyzji w różnych obszarach aktywności człowieka, także w odniesieniu do zdrowia. Oprócz dogłębnych analiz teoretycznych, autorzy przedstawiają narzędzia do badania pojmowania zdrowia w kontekście jego funkcji oraz do pomiaru wartości, jaką dla ludzi stanowi zdrowie.
Dla nauczycieli akademickich i studentów treści zawarte w książce mogą stanowić inspirujące poszerzenie perspektyw opisu i interpretacji zjawisk związanych z szeroko pojętą sferą zdrowia. Natomiast dla wszystkich zainteresowanych problemami współczesności – zwłaszcza tych, którzy lubią myśleć – przedstawiona w książce problematyka może stać się odniesieniem, pozwalającym na głębszą refleksję zachęcającym do głębszej refleksji o świecie, działającym w oparciu o zasady indywidualizmu, racjonalizacji, technologizacji, ekonomizacji i hedonizacji.

L.Baran, M.Hyla, B.Kleszcz "Elastyczność psychologiczna..." L.Baran, M.Hyla, B.Kleszcz "Elastyczność psychologiczna..."
left img

Tytuł: Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi pomiarowych dla praktyków i badaczy

Autorzy: Lidia Baran, Magdalena Hyla, Bartosz Kleszcz
Miejsce wydania: Katowice
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-226-3857-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ
Liczba stron: 174
Rodzaj publikacji: e-book
Język: polski
Więcej informacji na stronie wydawnictwa: TUTAJ!!

W. Friedrich "Czynniki ryzyka powrotu do przestępstwa" W. Friedrich "Czynniki ryzyka powrotu do przestępstwa"
left img

Tytuł: Czynniki ryzyka powrotu do przestępstwa
Autor: Wiola Friedrich
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin, 2020
Więcej informacji na stronie wydawcy

Książka zawiera materiały, które zostały zebrane podczas badań  przeprowadzonych w dwudziestu jednostkach penitencjarnych w Polsce.  Jest efektem współpracy z ich pracownikami oraz osadzonymi, a wnioski  zostały przekazane do wykorzystania w praktyce.
Autorka przedstawiła m.in. zagadnienia dotyczące:
– prawnych aspektów kary pozbawienia wolności oraz środków  oddziaływania na skazanych;
– wielowymiarowych uwarunkowań skuteczności kary pozbawienia wolności;
– czynników ryzyka powrotu do przestępstwa;
– charakterystyki sprawców powrotnych.

(Ze strony wydawnictwa Difin)

M.Ilska "Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka..." M.Ilska "Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka..."
left img

Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka. Dobrostan psychiczny i jego wyznaczniki

Autor: Michalina Ilska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin, 2020
Więcej informacji na stronie wydawcy

Niezwykle interesująca książka z zakresu psychologii prokreacji. Przedstawia nowatorskie, oparte o dorobek psychologii pozytywnej, ujęcie problematyki ciąży i tworzącego się rodzicielstwa, przy uwzględnieniu dwóch perspektyw: ciąży prawidłowej oraz ciąży wysokiego ryzyka. Książka jest adresowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych zagadnieniami ciąży i kształtującego się rodzicielstwa, w tym do specjalistów pracujących z kobietami ciężarnymi oraz ich partnerami (psychologów, terapeutów, położnych, lekarzy-położników, neonatologów, fizjoterapeutów, pediatrów), jak i samych kobiet zmagających się z różnymi trudnościami w czasie ciąży. (ze strony wydawnictwa DIFIN)

A.Kołodziej-Zaleska "Życie po rozwodzie..." A.Kołodziej-Zaleska "Życie po rozwodzie..."
left img

Życie po rozwodzie. Zróżnicowany proces adaptacji
Autor: Anna Kołodziej-Zaleska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin, 2019

Więcej informacji na stronie wydawcy

Książka dotyczy problematyki psychologicznego funkcjonowania inicjatorów i nie-inicjatorów procesu rozwodowego. Koncentruje się wokół zagadnienia adaptacji do sytuacji porozwodowej oraz zasobów pomocnych w jej osiąganiu. Na podkreślenie zasługuje oryginalność dzieła, wartościowy, nie tylko z psychologicznego, ale przede wszystkim ze społecznego punktu widzenia temat dociekań naukowych, którym jest problem przystosowania osób po rozwodzie. Autorka porządkuje dotychczasową wiedzę w oparciu o szeroko zakrojone studia literaturowe: polskie i zagraniczne. Przeprowadzone przez nią badania własne dostarczają nowych informacji na temat złożoności uwarunkowań dobrostanu psychicznego osób rozwiedzionych. Stanowią też wskazówki dla praktyki psychologicznej związanej z pomocą osobom znajdującym się w kryzysie porozwodowym. Książka wnosi niewątpliwie istotny wkład do zrozumienia psychologicznego funkcjonowania ludzi po rozwodzie.(ze strony wydawnictwa DIFIN)

M. Stasiła-Sieradzka "Psychologia (nie)codzienna" M. Stasiła-Sieradzka "Psychologia (nie)codzienna"
left img

Psychologia (nie)codzienna
Autor: Marta Stasiła-Sieradzka, Aneta Sokół-Siedlińska
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Difin

Więcej informacji na stronie wydawcy

“Psychologia (nie)codzienna)” autorstwa Marty Stasiły-Sieradzkiej i Anety Sokół-Siedlińskiej prezentuje kalejdoskop 21 tematów odnoszących się do aktualnych problemów społecznych, powszechnie dyskutowanych na forach internetowych oraz komentowanych medialnie, przedstawiając je przez pryzmat współczesnej wiedzy psychologicznej. Odwołując się do rezultatów badań z zakresu psychologii społecznej, rozwojowej, wychowawczej, ewolucyjnej czy psychologii pracy i organizacji oraz czerpiąc także z innych dyscyplin nauki, popularyzuje wiedzę i skłania do refleksji nad problemami współczesnego człowieka. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym osób rozważających wybór psychologii jako kierunku studiów, nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów.

A. Skorupa, M.Brol "Film w edukacji i profilaktyce Cz. 1" A. Skorupa, M.Brol "Film w edukacji i profilaktyce Cz. 1"
left img

Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie. Część 1
Redakcja naukowa: Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska
Rok wydania: 2018,
Wydawnictwo Difin

Więcej informacji na stronie wydawcy

Pierwszy tom poświęcony jest wykorzystaniu filmu w edukacji i profilaktyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji i rzeczywistości istotny dla odbioru różnych działań z filmem. “Bogactwo zarówno istniejących, jak i potencjalnych zastosowań filmu w psychologii i psychologii w filmie jest imponujące. Idea wprzęgnięcia psychologii w poszukiwanie w filmie wartości edukacyjnej jest godna uwagi i poparcia. Pozytywnie oceniam wybór najistotniejszych zadań pracy z filmem do kształcenia psychologów, a następnie ułatwiania im pracy w podstawowych dziedzinach działalności. Proponowaną monografię uważam za wartościową, konsekwentnie promującą zastosowanie jednej z głównych form sztuki medialnej, jaką jest film, do praktyki psychologicznej” (z recenzji prof. dr hab. Zofii Ratajczak).

A.Skorupa, M.Brol "Film w terapii i rozwoju Cz.2" A.Skorupa, M.Brol "Film w terapii i rozwoju Cz.2"
left img

Film w terapii i rozwoju. Na tropach psychologii w filmie. Część 2
Redakcja naukowa: Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska
Rok wydania: 2018,
Wydawnictwo: Difin

Więcej informacji na stronie wydawcy

Drugi tom książki zwraca uwagę na potrzebę i możliwości wykorzystania filmu w edukacji psychologów i terapeutów, na rolę filmu we wspieraniu rozwoju oraz na szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą zastosowanie filmu w terapii. Dodatkowo znaleźć można w nim rozdziały odnoszące się do zmian społecznych, którym towarzyszą filmy. “Lektura książki pozwala wejść do przedsionka jakiejś nowej dziedziny wiedzy i praktyki (…) oraz uczynić film narzędziem działania w różnorodnych sytuacjach: kształcenia, pomagania, leczenia i psychoterapii” (z recenzji prof. dr hab. Zofii Ratajczak).

K. Ślebarska "Droga do pracy..." K. Ślebarska "Droga do pracy..."
left img

Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy
Autor: Katarzyna Ślebarska
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo UŚ

Więcej informacji na stronie wydawcy

Adaptacja do nowego miejsca pracy może być szczególnie trudna dla osób podejmujących pracę po okresie bezrobocia. Brak pracy bowiem najczęściej powoduje negatywne zmiany w psychofizycznym i społecznym funkcjonowaniu człowieka. W podjętych badaniach uwaga koncentruje się w szczególności na zrozumieniu procesu radzenia sobie w trakcie procesu reintegracji zawodowej przez osoby powtórnie zatrudnione (posiadające status osoby bezrobotnej przed podjęciem obecnej pracy). Pojawia się tu pytanie, jaki rodzaj aktywności zaradczej będzie najbardziej skuteczny w procesie szukania ponownego zatrudnienia (reemployment) oraz adaptacji do nowego miejsca pracy. W niniejszej monografii analizie empirycznej poddana została zaproponowana odpowiedź: proaktywne radzenie sobie.

E. Mandal "Kobiety, mężczyźni i bliskie związki" E. Mandal "Kobiety, mężczyźni i bliskie związki"
left img

Kobiety, mężczyźni i bliskie związki
Redakcja: Eugenia Mandal
Rok wydania: 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN

Więcej informacji na stronie wydawcy

Współczesna psychologia potwierdza prawdziwość tezy, że oparte na uczuciu miłości bliskie związki są niezwykle ważne dla człowieka. Bliskie związki z ludźmi, a pośród nich unikalne, bliskie relacje między kobietami i mężczyznami, okazują się istotnymi uwarunkowaniami dobrostanu, jakości życia i poczucia szczęścia człowieka. Badania psychologiczne pokazują, że bliskie związki wpływają na bardzo szerokie spektrum funkcjonowania biologicznego i psychicznego, na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne każdego z nas. “Szczęśćciorodny” wpływ bliskich relacji jest przemożny, gdy są one udane dla obojga bliskich osób, a gdy takie nie są – przyczyniają się do smutku i cierpienia, a gdy brakuje jednego człowieka, czujemy się jakby nie było całego świata wokół nas. Ta książka jest poświęcona bliskim relacjom kobiet i mężczyzn. Przedstawiono w niej zagadnienia dotyczące m.in. wywierania wpływu na partnera, strategii utrzymywania go przy sobie, poświęcenia w bliskich związkach oraz seksualności singli oraz osób nieheteroseksualnych.

M. Chrupała-Pniak "Zaangażowanie w pracę..." M. Chrupała-Pniak "Zaangażowanie w pracę..."
left img

Zaangażowanie w pracę w kooperacji gospodarczej. Rola czynników psychologicznych
Autor: Małgorzata Chrupała-Pniak
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Difin

Więcej informacji na stronie wydawcy

Praca prezentuje autorski interdyscyplinarny model kompetencji relacyjnej w ramach współpracy gospodarczej. Nowością jest wprowadzenie do modelu, obok zmiennych ekonomicznych, dodatkowych zmiennych psychologicznych. Celem publikacji jest zintegrowanie teorii i koncepcji z obszaru nauk o zarządzaniu z dorobkiem współczesnej psychologii. W pierwszej części pracy przedstawione zostały teoretyczne podstawy współpracy międzyorganizacyjnej na poziomie przedsiębiorstwa, zespołów zaangażowanych w kooperację i jednostkowym (kierowniczym i pracowniczym). W drugiej części w oparciu o wyniki badań własnych autorka buduje psychologiczny portret kierownika, pracownika i zespołu zaangażowanych w międzyorganizacyjną współpracę.

return to top