Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Instytut Psychologii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przystosowanie par romantycznych w czasie pandemii COVID-19: Rola wrażliwości osobowościowej i odczuwanego stresu parterów

Opis tematyki badawczej Opis tematyki badawczej

Pandemia COVID-19 spowodowała bezprecedensowy kryzys socjoekonomiczny (Nicola i in., 2020) oraz istotny wzrost częstotliwości symptomów lękowych, depresyjnych, stresu oraz stresu pourazowego w populacji ogólnej (Brooks et al. 2020; Rossi et al., 2020; Salari et al., 2020; Wang et al., 2020; Xiong et al., 2020). Zmiana rutyny dnia codziennego, sytuacji zawodowej, nauki zdalnej spowodowały wyzwania dla jakości relacji w rodzinach i parach romantycznych (Behar-Zusman et al., 2020; Günther-Bel et al., 2020; Luetke et al., 2020; Overall i in., 2020; Stanley i Markman, 2020). W oparciu o model podatności-stresu adaptacji (Karney i Bradbury, 1995; Pietromonaco i Overall, 2020) zaprojektowano badanie mające na celu analizę bilansu wymiany emocjonalnej między partnerami w relacji romantycznej i satysfakcji jako efektów podatności partnerów na stres (lękowość, depresyjność, aleksytymia) i poziomu doświadczanego w czasie pandemii stresu.

 

Badanie będzie miało charakter przekrojowy z zastosowaniem kwestionariuszy. Planowany jest udział 200 par romantycznych. Badanie stanowi kontynuację projektu dot. doświadczeń par małżeńskich w pandemii COVID-19 (Moroń i Smołkowska, w przygotowaniu). Uzyskane rezultaty pozwolą na rozwój wiedzy nt. reakcji związków romantycznych w sytuacji kryzysu pandemii oraz pozwolą na weryfikację modelów stresu diadycznego i radzenia sobie ze stresem w diadzie (Bodenmann, 2005).

Naukowe cele projektu Naukowe cele projektu

Badanie własne pozwoli na weryfikację hipotez na temat indywidualnych i kontekstowych predyktorów adaptacji par romantycznych w sytuacji pandemii COVID-19. Badania dotyczące funkcjonowania w parach romantycznych powinno uwzględniać współzależność między osobami w relacji romantycznej, stąd optymalnym modelem testowania adaptacji pary jest model diadyczny, w którym odpowiedzi udzielają niezależnie od siebie obie osoby z danej pary romantycznej (Kenny i in., 2006).

Realizacja takiego planu badawczego pozwala na ocenę (a) efektów własnej wrażliwości i stresu na osobiste doświadczenie wymiany afektywnej i zadowolenia ze związku (efekt aktora); (b) efektów wrażliwości partnera i jego stresu dla osobistego doświadczenie wymiany afektywnej i zadowolenia ze związku (efekt partnera).

Dzięki temu sposobowi analizy można testować: (a) efekty rozlewania się stresu wywoływanego czynnikami zewnętrznymi wobec pary (sytuacją pandemii) na napięcie odczuwane w parze (stress spillover), które zostanie zbadane za pomocą bilansu wymiany afektywnej między partnerami (Gottman i in., 1994); (b) pogorszenia jakości relacji na skutek stresu doświadczanego przez partnera (stress crossover); (c) moderacyjnej roli czynników wrażliwości indywidualnej (enduring individual vulnerability; Pietromonao i Overall, 2020).

Zaproponowana procedura rekrutacji przez wykonawców zbiorowych poprawia stopę udziału w badaniu i wytrwałość uczestników, co potwierdziło poprzednie badanie wykonane w ramach projektu.

Organizacja i finanse Organizacja i finanse

Szacowane koszty projektu obejmuje procedurę rekrutacji par romantycznych zrealizowaną z pomocą wykonawców zbiorowych. Każdy wykonawca za rekrutację pary małżeńskiej i zrealizowanie z nią badania otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł. Oszacowana wielkość próby badanej, wynikająca z konieczności zapewnienia odpowiedniej mocy statystycznej do wykrywania efektów moderowanej mediacji w modelu statystycznym do analizy procesów w parach, wynosi 200 par (Overall i in., 2020). Badania przystosowania par romantycznych w modelu diadycznym pozwalają na lepsza ocenę przystosowania par w sytuacjach kryzysu. Zindywidualizowanie procesu rekrutacji par pozwala na większa stopę odpowiedzi zwrotnych i bardziej zaangażowaną i rzetelna postawę osób badanych.

Nabór rekruterów Nabór rekruterów

Zapraszamy do zgłoszenia się osób chętnych do współpracy w projekcie. Praca będzie polegała na zrekrutowaniu i opiece nad parami biorącymi udział w badaniu. Obejmuje ona przesłanie do partnerów linku do ankiety elektronicznej w dwóch momentach i zachęceniu pary do udziału w badaniu. Rekruter spisuje umowę zlecenie i otrzymuje wynagrodzenie adekwatne do ilości zrekrutowanych par.

Kryteria rekrutacji par:

– pozostawanie w związku od co najmniej 1 roku;

– wspólne zamieszkiwanie razem;

– wiek od 18 r.ż.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.03.2021 r. na adres mailowy: marcin.moron@us.edu.pl z podaniem uzasadnienia chęci wzięcia udziału w projekcie. Dla rekruterów przewidziane jest spotkanie organizacyjne, zaś po realizacji zadania wynagrodzenie i zaświadczenia za udział w projekcie naukowym.

return to top