Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Instytut Psychologii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. Eugenia Mandal

Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii

Tytuł naukowy: prof. dr hab.

Miejsce pracy: Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Stanowisko: profesor

E-mail: eugenia.mandal@us.edu.pl

Książka teleadresowa: Psychologia

Dorobek naukowy: 

 1. OPUS.EDU.PL
 2. Google Scholar
 3. ORCID.ORG
 4. Follow me on ResearchGate

Pokój: 327

img
Przebieg kariery zawodowej Przebieg kariery zawodowej
 • 2010 – Profesura

Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych – nominacja 7 października 2010 roku,  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w  Warszawie.

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 • 2000 – Habilitacja

Instytut Psychologii Polska Akademia Nauk w Warszawie.  

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Nadany 8 grudnia 2000 roku.

 • 1990 – Doktorat

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii nadany 24 maja 1990. Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 • 1980 – Magisterium

Stopień magistra w zakresie psychologii: specjalność – psychologia kliniczna, uzyskany 24 kwietnia 1980 roku. Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Zainteresowania badawcze Zainteresowania badawcze
 • Psychologia społeczna – psychologia władzy, psychologia wpływu społecznego, psychologia atrakcyjności, psychologia stereotypów, psychologia kobiecości i męskości.

 

 • Psychologia bliskich związków interpersonalnych – taktyki wpływu i manipulacji w bliskich związkach, atrakcyjność, obraz siebie, obraz ciała, nieśmiałość, uważność, agresja, dynamika stanów emocjonalnych w bliskich związkach, psychologiczne funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w różnych aspektach życia prywatnego i w przestrzeni publicznej: w pracy, w biznesie, reklamie, polityce.
Najważniejsze osiągnięcia naukowe, wyróżnienia i nagrody Najważniejsze osiągnięcia naukowe, wyróżnienia i nagrody

Autorstwo i współautorstwo około 210 publikacji naukowych, w tym 21  książek i prac zwartych:

 • 5 książek – monografii autorskich,
 • 2 książki zbiorowe w języku angielskim i polskim,
 • 2 książki zbiorowe w języku polskim,
 • 8 redakcji książek naukowych,
 • 3 redakcje numerów tematycznych czasopism w języku angielskim.
 • 1 redakcja numeru tematycznego czasopisma w języku angielskim,
 • około 190 artykułów i rozdziałów naukowych w języku angielskim i w języku polskim,
 • oraz 10 artykułów popularno-naukowych.
 • Autorstwo kwestionariuszy psychologicznych do pomiaru zjawisk w bliskich związkach: taktyk wywierania wpływu, form wsparcia, oblicza zazdrości w bliskich związkach, poświęcenia w bliskich związkach.

 Najważniejsze książki

 • Mandal, E. (2008; 2009; 2011; 2012). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mandal, E. (2016). Na smyczy miłości czyli o manipulacji w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mandal, E. (2004). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Wydanie drugie zmienio Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

Raporty dla Banku Światowego

 • Mandal, E., Balcerzak-Paradowska, Lisowska, E., Budrowska, B., Wóycicka I., Parlińska, M, Sawicka J. (2004). Gender and Economic Opportunities in Poland. Has Transition left Women Behind? Document of the World Bank. The World Bank, Warsaw Office, Edition I, Warsaw 2004. (pp. 280). Report No 29205, March15,  2004, Poverty Reduction and Economic Management Unit Europe and Central Asia Region. The World Bank: Country Director: Roger Grave, Sector Director: Cheryl Gray, Sector Leader: Asad Alam,  Task Team Leader: Pierella Paci.
 • Boeri, T., Budrowska, B., Chlon-Dominczak, A., Garibaldi,P., Gliński, P., Górniak, K., Gorzelak, G., Golinowska, S., Grotowska-Leder, J., Kuhl, K., Lisowska, E.,  Lundell, M., Maggioni, M., Mandal, E., Newell, A., Palska, H., Sasin, M., Sawicka,J., Socha, M.W., Stronkowski, P., Topińska, I., Tyman-Koc, K., Verbeek, J., Warzywoda-Kruszyńska.  (2004). Growth, Employment and Living Standards in Poland. Document of the World Bank. The World Bank, Warsaw Office, Edition I, Warsaw 2004 (pp.136). Report No 28233-POL, March 22, 2004. Poverty Reduction and Economic Management Unit Europe and Central Asia Region.
 • Mandal, E., Balcerzak-Paradowska, Lisowska, E., Budrowska, B., Wóycicka I., Parlińska, M, Sawiska J. I. (2004). Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Dokument Banku Światowego.Raport Nr 29205, 15 marca 2004, Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej.
 • Boeri, T., Budrowska, B., Chlon-Dominczak, A., Garibaldi,P., Gliński, P., Górniak, K., Gorzelak, G., Golinowska, S., Grotowska-Leder, J., Kuhl, K., Lisowska, E.,  Lundell, M., Maggioni, M., Mandal, E., Newell, A., Palska, H., Sasin, M., Sawicka,J., Socha, M.W., Stronkowski, P., Topińska, I., Tyman-Koc, K., Verbeek, J., Warzywoda-Kruszyńska. (2004). Wzrost, zatrudnienie i standardy życia w Polsce. Dokument Banku Światowego. Raport Nr 28233-POL, 22 marca 2004, Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej.

 

Książki redagowane

 • Mandal, (red.)(2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mandal, , Doliński, D. (red.)( 2015). Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mandal, E. (Ed.) (2012). Masculinity and femininity in everyday life. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mandal, E. (red.) (2007). W kręgu gender. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego .
 • Barska, A., Mandal, E. (red.) (2005). Tożsamość społeczno-kulturowa płci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Mandal, E., Stefańska-Klar, R. (red.) (1995). Współczesne problemy socjalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (ss.132). ISSN 0239-6432. Recenzje: Stanisław Kowalik, Krystyna Skarżyńska. [Contemporary problems of socialization]

NAGRODY

 • 28 – Nagród Rektora Uniwersytetu Śląskiego, w tym:
 • Złoty Medal za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (2023),
 • 21 – nagrody indywidualne, w tym 5 nagród I stopnia,
 • 6 – nagrody Jubileuszowe Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
 • Miejsce na Liście 100 kobiet Województwa Śląskiego (Polski Dom Kreacji w Katowicach i Śląskie Centrum Równych Szans).
 • Podziękowania za współpracę z organizacjami społeczno-rządowymi m.in. Podziękowania od Podsekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

 

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

 • 2015 – Medal Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • 2011 – Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
 • 2006 – Srebrny Krzyż Zasługi.
Staże naukowe/wizyty studyjne Staże naukowe/wizyty studyjne
 • 2011 – LLP- Erasmus Programme – Lifelong Learning Erasmus Programme – Staff Training Mobility, 2-8 July 2011 Bahcesehir University, Department of Psychology, Istanbul, Turkey.
 • 2013 – LLP- Erasmus Programme Lifelong Learning Erasmus Programme – Staff Training Mobility, Individual Programme for Staff Training Mobility – Swedish Psychological Association, European Federation of Psychologists` Association (EFPA). 7-14 July 2013 Stockholm, Sweden.
 • 2014- 2015 – Erasmus Plus Programme: Mathematical Duel Plus – 2015-17. Project number – 2014-1-AT01-KA201-000908. Karl-Kranzens Universitat Graz Institute fur Mathematikund Wissenschaftliches Rechnen Austria, Univerzita Palackeho v Olomunci, Univeersity of Silesia. Kierownik projektu prof. Bernd Thaller. Eugenia Mandal – Kierownik zadania badawczego: Gender identity and cognitive abilities .
 • Uczestnictwo w 59 konferencjach międzynarodowych i 231 konferencjach ogólnopolskich.
Członkostwo w radach naukowych i radach redakcyjnych Członkostwo w radach naukowych i radach redakcyjnych

CZŁONKOSTWO I FUNKCJE W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Bliskich Związków – założycielka i prezes stowarzyszenia (od 2018 – nadal).
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 2011 – 2014.
 • Członek Komitetu Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach Kadencje 2007-2010, 2011–2014, 2015-2018.
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej ( od 2005, w kadencjach 2010–2014, 2015- 2018 – wiceprzewodnicząca Sądu Koleżeńskiego).
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne ( od 1980).
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (od 2005).
 • Zespół Badania Wpływu Społecznego (od 2009).
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwojowej (od 1990).
 • International Forum for Women (od 1985).
 • European Network on Conflict, Gender, and Violence (od 2003).
 • European Association of Social Psychology (od 2008).

 

UDZIAŁ W KOMITETACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM

 • Current Issues in Personality Psychology – Editorial Board (od 2015).
 • Social Psychological Bulletin – Editorial Board (od 2017)
 • Polish Journal of Applied Psychology – Editorial Board (od 2009).
 • The New Educational Review – Subject Editor – Psychology (2003).
 • Chowanna – Subject Editor – Social Psychology (2012).
 • Horyzonty Psychologii – członek Rady Naukowej (2011).
Osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne Osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • 2002-2005 – członek Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.
 • 2005 – 2008 – członek Rady Wydawniczej Uniwersytetu Śląskiego.
 • 2002 – elektor Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego.
 • 2005 – elektor Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego.
 • 2005 – 2008 – członek Wydziałowej Komisji ds. podziału środków na badania własne.
 • 2008 – 2012 – członek Wydziałowej Komisji Konkursowej.
 • 2002 – nadal – członek Komisji Egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o otwarcie przewodu doktorskiego, nie posiadających tytułu magistra w zakresie psychologii.

KSZTAŁCENIE KADRY NAUKOWEJ
• 15 – wypromowanych doktorów w Uniwersytecie Śląskim oraz w Uniwersytecie Wrocławskim i w Uniwersytecie SWPS w Warszawie

RECENZJE NA STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
• 7 recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora.
• 11 recenzji w postępowaniach habilitacyjnych (w tym 7 recenzji, 4 członkostwo w komisjach habilitacyjnych).
• 38 recenzji na stopień doktora.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

• 1986 – 1987 – ukończone Międzyuczelniane Studium Doskonalenia Pedagogicznego przy Uniwersytecie Śląskim.

• Laur Studencki 2017 – nominacja do nagrody w kategorii Przyjaciel Studenta Uniwersytetu Śląskiego.

• Promotorstwo około 400 magistrów i 45 licencjatów.

• Wykłady z przedmiotów: Psychologia społeczna, Psychologia społeczna stosowana, Psychologia ogólna, Podstawy psychologii, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wpływ społeczny, Podstawy psychologii polityki, Społeczne podstawy funkcjonowania kobiet i mężczyzn, Kobiety i mężczyźni w rodzinie, biznesie i polityce.

Proseminaria magisterskie. Seminaria magisterskie.

• Tutor i promotor prac magisterskich w – Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Współpraca z instytucjami, organizacjami naukowymi, badawc(...) Współpraca z instytucjami, organizacjami naukowymi, badawczymi i społecznymi
 • The World Bank.
 • Departament of Psychology, College of Liberal Arts and Science, Arizona State University, USA.
 • Departament of Psychology, Arizona State University, USA.
 • Uniwersytet im. Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia.
 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Śląski Uniwersytet Medyczny.
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii i Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego.
 • Rząd Polski, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, z Podsekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
 • Śląski Urząd Wojewódzki, z Pełnomocnikiem do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
 • Główny Instytut Górnictwa. Rada Krajowa Związku Górników w Polsce (ZZG) w Katowicach .
 • Śląskie Centrum Równych Szans.
 • Polski Dom Kreacji w Katowicach.
 • Górnośląskie Centrum Kultury.
 • Prasa ogólnopolska i regionalna m.in. Rzeczpospolita, Polityka, Gazeta Bankowa, Życie Gospodarcze, Życie Warszawy, Gazeta Wyborcza, Zwierciadło, Charaktery, Dziennik Zachodni.
 • Media ogólnopolskie i regionalne m.in.TVP1, TVP2, TVP3  Katowice, TVN24,  TV Silesia, Polskie Radio, Radio Katowice, Radio Opole, Radio Wrocław, Radio eM   
return to top