Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Społeczeństwo jako proces praktyki. Społeczeństwo jako proces praktyki.

Działalność Indywidualna

dr hab. Andrzej Niesporek, prof. UŚ

 

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2023

Infrastruktura krytyczna jako warunek przetrwania społecze(...) Infrastruktura krytyczna jako warunek przetrwania społeczeństwa.

Działalność Indywidualna

dr Karolina Wojtasik

 

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2024

Socjologiczna analiza biografii artysty- na przykładzie Wit(...) Socjologiczna analiza biografii artysty- na przykładzie Witolda Gombrowicza.

Działalność Indywidualna

dr hab. Krzysztof Łęcki, prof. UŚ

 

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2024

Publiczność. Kanon. Tożsamość społeczno- kulturowa wyb(...) Publiczność. Kanon. Tożsamość społeczno- kulturowa wybranych instytucji kultury muzycznej.

Działalność Zespołowa

Lider: dr Maja Drzazga- Lech

Członkowie Zespołu:

prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

 

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2025

Spadkobiercy Cycerona: wielokulturowość w poglądzie kryty(...) Spadkobiercy Cycerona: wielokulturowość w poglądzie krytycznym.

Działalność Zespołowa

Lider: prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański

Członkowie zespołu:

prof. dr hab. Anna Śliz (SGGW, Warszawa)

 

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2025

Literackie obrazy zjawisk, procesów i faktów społecznych. Literackie obrazy zjawisk, procesów i faktów społecznych.

Działalność Indywidualna

dr Paweł Ćwikła

 

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2024

Społeczno- kulturowe uwarunkowania współczesnych migracji. Społeczno- kulturowe uwarunkowania współczesnych migracji.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Rafał Cekiera

Członkowie Zespołu:

dr Justyna Kijonka

dr Agnieszka Zogata-Kusz (Palacký University Olomouc, Czech Republic)

dr Milena Öbrink Hobzová (Palacký University Olomouc, Czech Republic)

dr Bożena Pactwa

dr Monika Żak

 

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2025

Innowacyjne miejsca w przestrzeni europejskich metropolii. Innowacyjne miejsca w przestrzeni europejskich metropolii.

Działalność Zespołowa

Lider:  Robert Pyka, prof. UŚ

Członkowie Zespołu:

dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ

dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ

dr Zuzanna Neuve- Église

dr Lydia Coudroy De Lille, prof. UŚ

 

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2024

Wsparcie rodziny w trajektorii choroby onkologicznej z persp(...) Wsparcie rodziny w trajektorii choroby onkologicznej z perspektywy praktyków profesji pozamedycznych.

Działalność Indywidualna

dr hab. Sabina Pawlas, prof. UŚ

 

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2023

 

Świadomość ekonomiczna mieszkańców krajów V4. Studium (...) Świadomość ekonomiczna mieszkańców krajów V4. Studium porównawcze dwóch pokoleń.

Działalność Zespołowa

Lider:  prof. zw. dr hab. Urszula Swadźba

Członek Zespołu:

prof. dr hab. Stanisław Swadźba (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

PhDr Nicole Horakova Ph.D (Uniwersytet Ostrawski)

PhDr Monika Strbova Ph.D (Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze)

prof. dr hab. Anna Dunay (Szent Istvan University w Godollo)

 

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2023

 

 

W poszukiwaniu innowacji w rozwiązywaniu problemów społec(...) W poszukiwaniu innowacji w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Witold Mandrysz

Członek Zespołu:

dr hab. Sabina Pawlas, prof. UŚ

dr Ewa Leśniak- Berek, prof. UŚ

mgr Monika Szpoczek

 

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2023

Moc tradycji Moc tradycji

Działalność Indywidualna

dr Piotr Wróblewski, prof. UŚ

 

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2023

Tożsamość osób rozwijających się według autystycznego(...) Tożsamość osób rozwijających się według autystycznego wzorca. Charakterystyka ruchu samorzeczników. Studium socjologiczne.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Maja Drzazga- Lech

Członkowie Zespołu:

mgr Marta Ir (Pedagog specjalny, Wyższa Szkoła Bankowa)

mgr Monika Kłeczek (Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera AS, Członek Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Konsultant ds. Zaburzeń ze Spectrum Autyzmu przy Uniwersytecie Śląskim)

Lic. Karolina Grudziądz

mgr Sylwia Kwaśniewska

dr Katarzyna Góra z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2024

Koprodukcja usług społecznych źródłem osobistej i spole(...) Koprodukcja usług społecznych źródłem osobistej i spolecznej produktywności osób starszych.

Działalność Indywidualna

dr Grzegorz Gawron

 

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2023

Badanie potrzeb i zakresu wsparcia środowiskowego osób sta(...) Badanie potrzeb i zakresu wsparcia środowiskowego osób starszych (samotnych), cierpiących na choroby przewlekłe/ onkologiczne w oparciu o działania z zakresu ekonomii społecznej. Miedzynarodowe studium porównawcze.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Witold Mandrysz

Członek Zespołu:

dr hab. Sabina Pawlas, prof. UŚ

prof. Ondrej Botek (University of Trnava)

PhD Laszlo Patyan (University of Debrecen, Węgry)

 

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2023

Poszukiwanie socjologicznych inspiracji w literaturze piekne(...) Poszukiwanie socjologicznych inspiracji w literaturze pieknej.

Działalność Indywidualna

dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ

 

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2023

Miedzy chrześcijaństwem z tradycji a chrześcijaństwem z (...) Miedzy chrześcijaństwem z tradycji a chrześcijaństwem z wyboru. Wzory religijności młodego pokolenia.

Działalność Indywidualna

dr hab. Zbigniew Zagała, prof. UŚ

 

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2024

Pies w przestrzeni. Pies w przestrzeni.

Działalność Indywidualna

dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ

 

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2023

Problemy sytuacji pracowniczej i adaptacji na polskim rynku (...) Problemy sytuacji pracowniczej i adaptacji na polskim rynku pracy migrantów zarobkowych z Ukrainy.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr hab. Sławomira Kamińska- Berezowska

Członkowie Zespołu:

dr Rafał Cekiera

 

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2023

 

 

Rola praktyk zawodowych w kształceniu pracowników socjalny(...) Rola praktyk zawodowych w kształceniu pracowników socjalnych.

Działalność Indywidualna

dr Agnieszka Rychłowska- Niesporek

 

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2023

Dziedzictwo i pamięć. Studia socjologiczne i antropologicz(...) Dziedzictwo i pamięć. Studia socjologiczne i antropologiczne nad nieobecną kulturą polskich Żydów.

Działalność Indywidualna

prof. zw. dr hab. Halina Rusek

 

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2023

Socjologia i antropologia współczesności. Preteksty i kon(...) Socjologia i antropologia współczesności. Preteksty i konteksty.

Działalność Indywidualna

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UŚ

 

Okres działalności: 2022 – 31.12.2023

Starość i starzenie się społeczeństwa w kontekście wyb(...) Starość i starzenie się społeczeństwa w kontekście wybranych założeń współczesnej ekonomii i kultury.

Działalność Indywidualna

dr Dorota Nowalska- Kapuścik

 

Okres działalności: 2022 – 31.12.2023

Postawy Polaków wobec gier komputerowych. Postawy Polaków wobec gier komputerowych.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Maja Drzazga- Lech

Członek Zespołu:

Maksymilian Gałązka

Joanna Tokarz

Alicja Walukiewicz

Wiktoria Baran

 

Okres działalności: 2022 – 31.12.2023

 

 

Obserwatorium kultury miejskiej- mechanizmy kulturowe rozwoj(...) Obserwatorium kultury miejskiej- mechanizmy kulturowe rozwoju miasta.

Działalność Indywidualna

dr Marta Klekotko

 

Okres działalności: 2022 – 31.12.2025

Światy artystyczne Zachodu w momencie zmiany społecznej. Światy artystyczne Zachodu w momencie zmiany społecznej.

Działalność Indywidualna

dr Barbara Lewicka

 

Okres działalności: 01.01.2023 – 31.12.2025

Spanish and Polish Contemporary Societies- Comparative persp(...) Spanish and Polish Contemporary Societies- Comparative perspective

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Katarzyna Juszczyk- Frelkiewicz, prof. UŚ

Członkowie Zespołu:

Montserrat Simo Solsona

Cristina Lopez Villanueva

 

Okres działalności: 01.01.2023 – 31.12.2024

Nowy paradygmat funkcjonowania publicznych służb zatrudnie(...) Nowy paradygmat funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia a efektywność aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Działalność Indywidualna

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ

 

Okres działalności: 01.01.2023 – 31.12.2025

Czytelnik w socjologii. Socjologia recepcji literackiej: teo(...) Czytelnik w socjologii. Socjologia recepcji literackiej: teorie, metody, badania.

Działalność Indywidualna

dr Monika Gnieciak

 

Okres działalności: 01.01.2023 – 31.12.2024

Społeczne wyzwania i konsekwencje transformacji regionalnej(...) Społeczne wyzwania i konsekwencje transformacji regionalnej w województwie śląskim.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Łukasz Trembaczowski

Członkowie Zespołu:

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ

dr Agata Zygmunt- Ziemianek

 

Okres działalności: 01.01.2023 – 31.12.2024

Niewidzialna przeszłość. Pamięć o niemieckiej przeszło(...) Niewidzialna przeszłość. Pamięć o niemieckiej przeszłości dwóch miast. Studium porównawcze Metzu i Katowic.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ

Członkowie Zespołu:

dr Ewa Bogalska- Martin, prof. UŚ

prof. dr hab. Pierro Galloro Universite de Lorraine- Metz

 

Okres działalności: 01.01.2023 – 31.12.2024

return to top