Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii
Społeczeństwo jako proces praktyki. Społeczeństwo jako proces praktyki.

Działalność Indywidualna

dr hab. Andrzej Niesporek, prof. UŚ

Rewolucje symboliczne XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych(...) Rewolucje symboliczne XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Działalność Indywidualna

dr Barbara Lewicka

Dziedzictwo kulturowe i społeczne społeczności lokalnych (...) Dziedzictwo kulturowe i społeczne społeczności lokalnych a ich współczesny kapitał społeczno-kulturowy. Na przykładzie wsi i małego miasta.

Działalność Indywidualna

prof. dr hab. Halina Rusek

Infrastruktura krytyczna jako warunek przetrwania społecze(...) Infrastruktura krytyczna jako warunek przetrwania społeczeństwa.

Działalność Indywidualna

dr Karolina Wojtasik

Współczesne społeczeństwo koreańskie. Współczesne społeczeństwo koreańskie.

Działalność Indywidualna

dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz

Socjologiczna analiza biografii artysty – na przykładzie (...) Socjologiczna analiza biografii artysty – na przykładzie Witolda Gombrowicza.

Działalność Indywidualna

dr hab. Krzysztof Łęcki, prof. UŚ

Społeczne uwarunkowania przemian i konfliktów wokół tran(...) Społeczne uwarunkowania przemian i konfliktów wokół transformacji górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Łukasz Trembaczowski

Członkowie Zespołu:

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

dr Agata Zygmunt – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

Publiczność. Kanon. Tożsamość społeczno-kulturowa wybr(...) Publiczność. Kanon. Tożsamość społeczno-kulturowa wybranych instytucji kultury muzycznej.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Maja Drzazga-Lech

Członkowie Zespołu:

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

prof. dr hab. Jolanta Szulakowska – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

dr hab. Bogumiła Mika – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Nauk o Sztuce

dr Justyna Kijonka – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

dr Mieczysław Juda – Prezes Towarzystwa Przyjaciół NOSPR

mgr Katarzyna Masiulanis-Czechowicz – Filharmonia Śląska

mgr Jakub Talarczyk – Opera Śląska

lic. Karolina Grudziądz

 

Społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju sztucznej intel(...) Społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju sztucznej inteligencji w kontekście relacji człowiek - nowe technologie.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ

Członkowie Zespołu:

dr hab. Mariusz Wojewoda, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Filozofii

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

Spadkobiercy Cycerona: wielokulturowość w oglądzie krytyc(...) Spadkobiercy Cycerona: wielokulturowość w oglądzie krytycznym.

Działalność Zespołowa

Lider:  prof. dr hab. Marek S. Szczepański

Członek Zespołu:

prof. dr hab. Anna Śliz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dyskurs pamięci wokół "Mojego wieku" Aleksandra Wata. Dyskurs pamięci wokół "Mojego wieku" Aleksandra Wata.

Działalność Indywidualna

dr Monika Gnieciak

Literackie obrazy zjawisk, procesów i faktów społecznych. Literackie obrazy zjawisk, procesów i faktów społecznych.

Działalność Indywidualna

dr Paweł Ćwikła

Społeczno-kulturowe uwarunkowania współczesnych migracji. Społeczno-kulturowe uwarunkowania współczesnych migracji.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Rafał Cekiera

Członkowie Zespołu:

dr Justyna Kijonka – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

dr Monika Żak – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

Innowacyjne miejsca w przestrzeni europejskich metropolii. Innowacyjne miejsca w przestrzeni europejskich metropolii.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ

Członkowie Zespołu:

dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

dr Grzegorz Gawron – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

Wsparcie rodziny w trajektorii choroby onkologicznej z persp(...) Wsparcie rodziny w trajektorii choroby onkologicznej z perspektywy praktyków profesji pozamedycznych.

Działalność Indywidualna

dr hab. Sabina Pawlas-Czyż, prof. UŚ

Mistrzowie polskiej socjologii pracy. Mistrzowie polskiej socjologii pracy.

Działalność Indywidualna

dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska

Pamięć zbiorowa śląskich społeczności lokalnych o lata(...) Pamięć zbiorowa śląskich społeczności lokalnych o latach wojny.

Działalność Indywidualna

dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ

Świadomość ekonomiczna mieszkańców krajów V4. Studium (...) Świadomość ekonomiczna mieszkańców krajów V4. Studium porównawcze dwóch pokoleń.
Działalność Zespołowa

Lider:  prof. dr hab. Urszula Swadźba

Członkowie Zespołu:

prof. dr hab. Stanisław Swadźba – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

PhDr Nicole Horakova Ph.D – Uniwersytet Ostrawski

PhDr Monika Strabova Ph.D – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze

prof. dr hab. Anna Dunay – Szent Istvan University

dr Piotr Czakon

W poszukiwaniu innowacji w rozwiązywaniu problemów społec(...) W poszukiwaniu innowacji w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Witold Mandrysz

Członkowie Zespołu:

prof. dr hab. Kazimiera Wódz – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

dr hab. Sabina Pawlas-Czyż, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

dr hab. Krystyna Faliszek – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

dr Witold Mandrysz – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

mgr Monika Szpoczek – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

Moc Tradycji. Moc Tradycji.

Działalność Indywidualna

dr hab. Piotr Wróblewski, prof. UŚ

Polityczna koncepcja narodu Rogera Scrutona. Polityczna koncepcja narodu Rogera Scrutona.

Działalność Indywidualna

dr hab. Piotr Wróblewski, prof. UŚ

Our own Foreigners in Culture Memory and community. Our own Foreigners in Culture Memory and community.

Działalność Indywidualna

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

Narracje o polityce w podzielonym społeczeństwie. Narracje o polityce w podzielonym społeczeństwie.

Działalność Indywidualna

dr hab. Zbigniew Zagała, prof. UŚ

Peryferie religii w socjologicznej perspektywie. Peryferie religii w socjologicznej perspektywie.

Działalność Indywidualna

dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ

Kształcenie do pracy socjalnej. Kształcenie do pracy socjalnej.

Działalność Indywidualna

dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek

Zmiany organizacji pracy w dobie Covid-19 a budowa gospodark(...) Zmiany organizacji pracy w dobie Covid-19 a budowa gospodarki opartej na wiedzy.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska

Członek Zespołu:

dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

Tożsamość osób rozwijających się według autystycznego(...) Tożsamość osób rozwijających się według autystycznego wzorca. Charakterystyka ruchu samo rzeczników. Studium socjologiczne.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Maja Drzazga-Lech

Członkowie Zespołu:

mgr Marta Ir – Pedagog specjalny; Wyższa Szkoła Bankowa

mgr Monika Kłeczek – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera AS; Członek Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu; Konsultant ds.        Zaburzeń ze Spectrum Autyzmu przy Uniwersytecie Śląskim

lic. Karolina Grudziądz

Koprodukcja usług społecznych źródłem osobistej i społ(...) Koprodukcja usług społecznych źródłem osobistej i społecznej produktywności osób starszych.

Działalność Indywidualna

dr Grzegorz Gawron

Pop-polityki w warunkach pandemii. Pop-polityki w warunkach pandemii.

Działalność Indywidualna

dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ

Badania potrzeb i zakresu wsparcia środowiskowego osób sta(...) Badania potrzeb i zakresu wsparcia środowiskowego osób starszych (samotnych), cierpiących na choroby przewlekłe* onkologiczne w oparciu o działania z zakresu ekonomii społecznj. Międzynarodowe studium porównawze.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr Witold Mandrysz

Członkowie Zespołu:

dr hab. Sabina Pawlas-Czyż, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Socjologii

prof. Ondrej Botek – University of Trnava

PhD Laszlo Patyan – University of Debrecen

Rozwój badań naukowych oraz kapitału ewaluacyjnego w dysc(...) Rozwój badań naukowych oraz kapitału ewaluacyjnego w dyscyplinie nauki socjologiczne.

Działalność Zespołowa

Lider:  dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ

return to top