Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Sztuk Plastycznych

dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Sztuk Plastycznych

dr hab. Adam Czech, prof. UŚ
Zastępca Dyrektora Instytutu Sztuk Plastycznych

dr Agnieszka Jaworska
Dyrektor Kierunków Studiów Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo i projekty interdyscyplinarne Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

dr hab. Stefan Lechwar, prof. UŚ
Zastępca Dyrektora Kierunków Studiów Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo i projektu interdyscyplinarne Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

dr hab. Katarzyna Kroczek-Wasińska, prof. UŚ
Dyrektor Kierunku Studiów Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

dr Justyna Stefańczyk
Zastępca Dyrektora Kierunku Studiów Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

return to top