Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia stacjonarne, I stopnia (3 letnie licencjackie) oraz II stopnia (2 letnie uzupełniające magisterskie). Profil ogólnoakademicki.

Studia w zakresie edukacji artystycznej stanowią ciekawą ofertę dla wszystkich zainteresowanych wszechstronnym rozwojem artystycznym. Nowy — wprowadzony od roku akademickiego 2017/2018 — program kształcenia pozwala stworzyć własną zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia podczas studiów. Uwzględniając różnorodne zainteresowania studentów i kandydatów studia oferują kształcenie w ramach dwóch specjalności — sztuki piękne i sztuki użytkowe.  Pierwszy stopień studiów umożliwia swobodny rozwój artystyczny studenta.  Wszechstronny program kształcenia ogólnoplastycznego w ramach rzeźby, malarstwa, rysunku i fotografii zapewnia także możliwość poznania takich dyscyplin sztuki jak grafika użytkowa, szkło artystyczne, ceramika oraz wiedza z zakresu historii sztuki i wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej. Ponadto studia uzupełniają przedmioty związane z nowoczesnymi koncepcjami edukowania poprzez sztukę: działania artystyczne w przestrzeniach społecznych oraz zadania plastyczne w edukacji.

Na stopniu drugim studenci uzyskują pełne kwalifikacje nauczycielskie oraz doskonalą swoje umiejętności w ramach wybranej specjalności i preferowanego warsztatu. Duży nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów artystycznych oraz pracę w zespole. W ramach studiów można w stopniu zaawansowanym opanować metody prezentacji twórczości poprzez Internet i inne media.

Perspektywy zawodowe:

 1. przygotowanie do działalności artysty plastyka oraz edukatora sztuki;
 2. przygotowania do podjęcia szkolnej i pozaszkolnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury;
 3. przygotowanie do zawodu nauczyciela plastyki (po studiach II stopnia);
 4. przygotowanie do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu — artysty w ramach sztuk pięknych i sztuk użytkowych;
 5. przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracowni sztuk użytkowych (ceramika, szkło artystyczne-witraż, tkanina, grafika użytkowa) lub pracy w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym;
 6. studia zapewniają wszechstronne wykształcenie artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy oraz przygotowują do podjęcia studiów III stopnia (doktorat).

 

Grafika Grafika

Grafika

Studia stacjonarne, 5-letnie jednolite magisterskie. Profil ogólnoakademicki.

Nowoczesny program kształcenia został opracowany z uwzględnieniem potrzeb wszechstronnego rozwoju artystycznego oraz wymogów rynku pracy. Zapewnia wykształcenie w zakresie sztuki ze szczególnym uwzględnieniem grafiki. Uzyskiwane kwalifikacje pozwalają na kreatywne podejmowanie wyzwań w obszarze projektowania graficznego i grafiki artystycznej. Pięcioletnie studia umożliwiają rozwój zainteresowań twórczych na różnorodnych polach współczesnej grafiki — od klasycznych technik grafiki warsztatowej, poprzez grafikę cyfrową i technologie informacyjne po sztukę komiksu; od projektowania publikacji i ilustracji, poprzez techniki współczesnej reklamy po działania multimedialne. Rozwój grafika — artysty/projektanta wspierany jest pełnym spektrum przedmiotów ogólnoplastycznych: rysunkiem, malarstwem, rzeźbą, fotografią oraz wiedzą z zakresu historii sztuki oraz wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej.  Większość zajęć na kierunku ma charakter praktyczny.

W ramach kierunku, po drugim roku studiów, wybiera się specjalność: Grafika Artystyczna lub Grafika Projektowa.

Grafika Artystyczna— w ramach specjalności rozwijane są zainteresowania studenta skupione wokół kreacji artystycznej w klasycznych i nowoczesnych mediach graficznych. W programie studiów uwzględnione jest opanowanie tradycyjnych technik graficznych m.in. miedzioryt, akwaforta, akwatinta, linoryt, drzeworyt, litografia, druk sitowy; technik druku cyfrowego i grafiki komputerowej oraz grafiki eksperymentalnej, interdyscyplinarnej i videoartu.

Grafika Projektowa— w ramach specjalności rozwijane są zainteresowania studenta skupione wokół realizacji zadań projektowych: ilustracji, plakatu, opakowań, identyfikacji wizualnej, projektowania publikacji oraz grafiki stron www. W programie studiów uwzględnione jest opanowanie zasad liternictwa i typografii, składu tekstu, przygotowania materiału do druku.

Perspektywy zawodowe:

 1. przygotowanie do działalności artysty plastyka oraz grafika projektanta;
 2. przygotowanie do podjęcia pracy w agencjach reklamowych, studiach projektowych, wydawnictwach, drukarniach oraz jako grafik freelancer;
 3. przygotowanie do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu — artysty;
 4. przygotowania do podjęcia pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury oraz pozaszkolnej działalności edukacyjnej;
 5. przygotowanie do pracy w zakresie klasycznego warsztatu graficznego i nowoczesnych metod kreowania obrazu i komunikacji wizualnej;
 6. studia zapewniają wszechstronne wykształcenie artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy oraz przygotowują do podjęcia studiów III stopnia (doktorat).

 

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne.

studia stacjonarne I i II stopnia. Profil ogólnoakademicki.

Kierunek malarstwo i projekty interdyscyplinarne stwarza możliwość uzyskania wykształcenia w zakresie współcześnie funkcjonujących koncepcji malarstwa, jak i profesjonalnych zastosowań form malarskich w różnych kontekstach, z wykorzystaniem różnorodnych technologii. Program kierunku pozwala studentowi samodzielnie tworzyć indywidualną ścieżkę kształcenia oraz zdobyć umiejętności w wybranych obszarach sztuki takich jak: witraż, ceramika, fotografia, film, grafika, rzeźba, projekty interdyscyplinarne, multimedia z działaniami performatywnymi i instalacją. Kierunek ten stanowi z jednej strony ofertę dla osób, które oczekują możliwości zdobywania umiejętności, wiedzy i kompetencji pozwalających odnaleźć się na rynku pracy, w otoczeniu społecznym, artystycznym i gospodarczym, w indywidualnej działalności na rynku sztuki i niektórych obszarach działalności projektowej. Z drugiej strony jest skierowany do osób wykazujących potrzebę rozwijania zainteresowań sztuką, które mają charakter bezinteresowny. Wykształcenie to pozwoli zarówno odnaleźć się w różnych i zmiennych okolicznościach środowiskowych oraz technologiczno-warsztatowych.

Perspektywy zawodowe:

 1. prowadzenie działalności twórczej artysty malarza w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne jak i tradycyjny warsztat malarski;
 2. prowadzenie działalności artystycznej na rynku pracy w zakresie malarstwa i dyscyplin pokrewnych (wg wyboru studenta: ceramika, fotografia, film, witraż, grafika projektowa i artystyczna);
 3. praca w galeriach sztuki, muzeach i instytucjach kulturalno-oświatowych;
 4. podjęcie studiów doktoranckich;

 

return to top