Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. Krzysztof Marek Bąk

Specjalizuje się w ekslibrisie artystycznym oraz małej formie graficznej. Ma w dorobku ponad 100 wystaw indywidualnych w Polsce, Niemczech, Czechach, Danii, Finlandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, USA, Japonii i Kuwejcie. Jest laureatem 40 nagród i wyróżnień. W pracy naukowej zajmuje się teorią ekslibrisu współczesnego. Publikacje dotyczące jego twórczości ukazywały się w najważniejszych periodykach specjalistycznych: DEG Jahrbuch (Niemcy), DEG Mitteilungen (Niemcy), Boekmark (Holandia), SIEC (Szwajcaria), Bookplate Chronicle (USA) oraz encyklopedii Contemporary International Ex-libris Artists (Portugalia). Ekslibrisy K. M. Bąka znajdują się w większości znaczących kolekcji ekslibrisu na świecie (publicznych i prywatnych).

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, doktor habilitowany sztuki, profesor w Instytucie Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi pracownię Badań nad Ekslibrisem Współczesnym, dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Gliwicach. Członek Deutsche Exlibris Gesellschaft.

www.instagram.com/krzysztof.marek.bak/

www.facebook.com/kmbak.exlibris/

www.kmbakexlibris.wixsite.com/exlibris

return to top