Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Natalia Pawlus, prof. UŚ

Ur. 08.07.1982. W roku 2003 ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Wydział Artystyczny w Cieszynie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Katedrze Grafiki w pracowni prof. Joanny Piech-Kalarus. Od 2008 r. pracuje w macierzystej uczelni. Jest opiekunem Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Drzeworytników i Linorytników „DEHA”. W 2014 zrealizowała przewód doktorski, w 2020 przewód habilitacyjny.

Prowadzi pracownię grafiki, na Wydziale Artystycznym, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Brała udział w ponad 200 wystawach w Polsce i poza granicami. Wystawy indywidualne: Polska, Meksyk, Chiny, Czechy i Włochy. Laureatka nagród i wyróżnień w kraju i zagranicą. W roku 2020 została stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „ Stypendium dla wybitnych młodych naukowców”.

Od roku 2017 współpracuje z Uniwersytetami w Chinach, gdzie prowadzi wykłady i zajęcia artystyczne, ( MIADA / Modern Internation Art & Design Academy, Chongqing, oraz  Zhengzhou University of Aeronautics, Art Design College, Zhengzou)

Zajmuje się  grafiką i rysunkiem.

return to top