Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. dr hab. Witold Jacyków

Fotograf, pedagog, malarz. Pracuje w Instytucie Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego. Profesor sztuk filmowych. Obszary zainteresowań fotograficznych: inscenizacja fotograficzna, portret, fotografia uliczna, wszelkie zjawiska inspirujące wizualnie.

Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Recenzent w przewodach awansowych w zakresie fotografii i filmu. Współredaktor i uczestnik monografii naukowych pt.: „Obraz – między realnością a wirtualnością, refleksją a praktyką artystyczną”, „Ogród – miejsce upraw czy symbol”, „Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości”, „(Re)interpretacje – między praktyką twórczą a dyskursem”. Prowadzi działalność wystawienniczą i popularyzatorską w zakresie fotografii.

return to top