Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Kursy mają na celu kompleksowe przygotowanie do językowych egzaminów certyfikujących.

W ramach kursu słuchacze:

  • zapoznają się z wymaganiami oraz technikami egzaminacyjnymi,
  • rozszerzają słownictwo stosując je w różnych formach komunikacji, utrwalając struktury gramatyczne w ich aktywnym zastosowaniu w komunikacji, zwracając uwagę na poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi ustnych i pisemnych,
  • doskonalą techniki egzaminacyjne na podstawie autentycznych testów z poprzednich lat oraz dodatkowych materiałów wspierających naukę,
  • są systematycznie ewaluowani.

Języki: angielski

Przygotowanie do egzaminów Cambridge (m.in. FCE, CAE), IELTS

  • tryb nauki: semestralny
  • długość kursu: 30 godzin lekcyjnych w semestrze
  • intensywność spotkań: jeden raz w tygodniu (90 minut), z możliwością zwiększenia liczby spotkań do 2 na życzenie słuchaczy
return to top