Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français

Komunikat rektora UŚ w sprawie szczepień

12.02.2021 - 23:05 aktualizacja 13.02.2021 - 13:01
Redakcja: AJS
Tagi: komunikat rektora, Rector’s announcement

Szanowni Państwo,

wczoraj (11 lutego 2021 roku) podczas konferencji prasowej Minister Edukacji i Nauki zapowiedział, że w najbliższy poniedziałek (15 lutego 2021 r.) od godziny 8.00 uruchomiona zostanie rejestracja chętnych do szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem studiów.

Mimo tej zapowiedzi, nadal nie znamy szczegółów procedury szczepień dla pracowników akademickich. Kolejne informacje ministerialne zapowiedziane są na poniedziałek w południe. Wychodząc naprzeciw Państwa wątpliwościom i pytaniom, przedstawiamy poniżej aktualny stan naszej wiedzy oraz plany przygotowania się do szczepień w Uniwersytecie Śląskim.

 

KROKI POSTĘPOWANIA OKREŚLONE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

przedstawione w piśmie do Rektora z dn. 12.01.2021:

  1. 15 lutego 2021 r. o g. 8.00 JM Rektor, jako koordynator szczepień w Uniwersytecie Śląskim,  otrzyma dostęp do określonej przez MEiN listy osób uprawnionych do szczepień, która będzie zawierała imiona, nazwiska, pesel lub inny dokument tożsamości.
  2. Władze uczelni będą zobowiązane do przedstawienia MEiN listy uprawnionych osób, które zadeklarowały chęć szczepienia. Sposób pobierania informacji o chęci szczepień jest wewnętrzną decyzją Uczelni. Do MEiN Uczelnia powinna przekazać następujące dane: imię, nazwisko, pesel lub inny dokument tożsamości, preferowany punkt szczepień oraz nr telefonu.
  3. MEiN zweryfikuje dane i przekaże Uczelni komunikat o ich przyjęciu. Następnie MEiN przekaże dane do punktów szczepień.
  4. Kiedy do wskazanych punktów zostaną dostarczone dawki szczepionki, JM Rektor zostanie poinformowany o terminach szczepień dla pracowników Uczelni.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO SZCZEPIENIA OD 15 LUTEGO 2021:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do grupy osób podlegających priorytetowemu szczepieniu należą nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami i doktorantami zgodnie z programem kształcenia. W związku z brakiem szczegółowych wytycznych dotyczących kwalifikowania osób do tej grupy, po konsultacjach z uczelniami zrzeszonymi w KRASP, które odbyły się 12 lutego 2021 r., na Uniwersytecie Śląskim przyjęto, że do grupy uprawnionej do szczepienia od 15 lutego należą pracownicy, którzy zgodnie z informacjami zawartymi w systemie USOS prowadzą zajęcia dydaktyczne.

Z priorytetowego szczepienia będą też mogli skorzystać doktoranci, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym momencie pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi nie podlegają priorytetowym szczepieniom. Informowaliśmy już Państwa, że zarówno władze Uniwersytetu, jak i uczelnie zrzeszone w KRASP podjęły oficjalne starania o wpisanie pracowników administracji oraz pełnej grupy doktorantów do pierwszej grupy szczepień. Na ten moment nie mamy informacji zwrotnej ze strony MEiN, o postępach będziemy informować na bieżąco.

Szczepienia dla grupy nauczycieli akademickich odbywają się przy użyciu szczepionki firmy AstraZeneca, która jest przewidziana dla osób do 65 r.ż., dlatego szczepieniem od 15 lutego objęte zostaną osoby, które urodziły się po 31.12.1955 r. Oznacza to, że nauczyciele akademiccy po 65 r.ż. mogą zaszczepić się wyłącznie zgodnie z regulacjami rządowymi przewidzianymi dla swojej grupy wiekowej i nie mogą skorzystać z procedury uczelnianej. Rozumiemy trudne położenie wielu naszych pracowników, którzy być może zostaną zaszczepieni w późniejszym terminie ze względu na mniejszą dostępność szczepionek firmy Pfizer oraz Moderna. Troska o bezpieczeństwo starszych członków naszej wspólnoty towarzyszy nam od początku pandemii, dlatego ponawiam apel o szczególne koleżeńskie wsparcie naszych współpracowników i mentorów.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi oraz doktoranci, którzy nie prowadzą zajęć dydaktycznych w tym momencie, nie będą mieli dostępu do formularza deklaracyjnego. Podejmujemy starania, aby ta sytuacja jak najszybciej się zmieniła.

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO POBIERANIA DEKLARACJI CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO SZCZEPIENIA

dla uprawnionych w pierwszej grupie szczepień pracowników do 65. roku życia:

W celu sprawnego przebiegu procesu dostarczania danych do MEiN Uczelnia w dniu 13.02.2021 r., o g. 9.00 uruchomi wewnętrzny system rejestracji, dostępny pod adresem: https://formularze.us.edu.pl/szczepienia_covid.

Autoryzacja podczas logowania w systemie odbywa się za pomocą tych samych danych, które są wykorzystywane do logowania w systemie USOS. Po wypełnieniu formularza elektronicznego pracownik otrzyma potwierdzenie mailowe dokonanej rejestracji.

W przypadku wystąpienia trudności technicznych bądź konieczności uzyskania pomocy uruchomiono adres e-mail: szczepienie_covid@us.edu.pl, obsługiwany zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Przekazywanie danych do MEiN będzie odbywało się codziennie, prawdopodobnie po raz pierwszy nastąpi to w poniedziałek, w godzinach wieczornych. Zgłoszenia pozyskane do poniedziałku włącznie będą miały taki sam priorytet czasowy.

W wewnętrznym systemie rejestracji, oprócz przekazania danych oraz wyrażenia zgody na szczepienie, zostaną Państwo również poproszeni o wskazanie preferowanego miasta, w którym miałoby odbyć się Państwa szczepienie. Możliwe będzie wskazanie jednego z naszych 4 miast akademickich (Katowice, Chorzów, Cieszyn, Sosnowiec). Nie gwarantuje to pewności odbycia szczepienia w wybranym mieście, gdyż w przepadku przeciążenia jednego punktu szczepień możemy zostać skierowani do innego.

Na razie nie znamy szczegółowej listy punktów szczepień, które będą dostępne dla naszej grupy. Informacje te będziemy Państwu przekazywać po uzyskaniu przez Uczelnię informacji od szpitali węzłowych, co może nastąpić w najbliższych tygodniach. Naszym zamiarem jest, aby w pierwszej kolejności ze szczepień korzystali najstarsi pracownicy w uprawnionej grupie. Sposób informowania poszczególnych pracowników o terminie szczepienia zostanie ustalony w najbliższym czasie.

 

W najbliższy poniedziałek  o g. 12.00 MEiN przewidziało dla wszystkich uczelni w Polsce webinar poświęcony logistyce szczepień dla akademików, spodziewamy się, że poznamy na nim więcej szczegółów. Prosimy Państwa o uważne czytanie nadsyłanych informacji oraz obserwowanie głównej strony internetowej Uniwersytetu.

Informacje MEiN o szczepieniach dostępne są na stronie: www.gov.pl/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach.

 

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego/Rectorate of the University of Silesia
Rektorat Uniwersytetu Śląskiego. Fot. materiały UŚ/Rectorate of the University of Silesia

return to top