Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ocena ryzyka wystąpienia katastrofy osuwiskowej – Prowincja Syczuan, Chiny

28.01.2023 - 13:35, aktualizacja 28.01.2023 - 13:45
Redakcja: ERC
Logo Narodowej Agencji wymiany Akademickiej

Ocena ryzyka wystąpienia katastrofy osuwiskowej – Prowincja Syczuan, Chiny

Finansowanie: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wartość projektu: 282 080,00 PLN

Dofinansowanie dla UŚ: 244 300,00 PLN

Okres realizacji: od 01.09.2021 do 01.03.2023

Potrzeba przeprowadzenia badań interwencyjnych zaplanowanych w projekcie wynika bezpośrednio z charakteru procesu osuwania, powszechnego zjawiska w obszarach górskich świata, gdzie typowo zagraża ono ludziom i niszczy infrastrukturę. Aktywność osuwisk nasilają szczególnie silne opady i wstrząsy sejsmiczne. Czynniki te są powszechne w górach Syczuanu, w Chinach, także w obszarach, gdzie rozwija się turystyka i mają miejsce liczne inwestycje. W takich regionach szczególnie istotne jest ostrożne planowanie przestrzenne pod kątem inwestycji. Celem wnioskowanego projektu jest oszacowanie zagrożenia katastrofą osuwiskową w rejonie Moxi, w Syczuanie, z użyciem procentowego indeksu dekoncentryczności przyrostów rocznych drzew, autorskiego narzędzia dendrochronologicznego służącego wykrywaniu aktywnych osuwisk.

return to top