Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Postępowanie w trybie negocjacji na sprzedaż lokalu w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 7/5

06.08.2019 - 14:48, aktualizacja 28.11.2019 - 17:01
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa

Uniwersytet Śląski w Katowicach (40-007 Katowice, ul. Bankowa 12) ogłasza postępowanie w trybie negocjacji na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 7/5

 

Przedmiotem postepowania jest: prawo własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku położonym w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 7. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na 2 piętrze trzykondygnacyjnego budynku i stanowi lokal o powierzchni użytkowej 111,82 m² ( z pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni użytkowej 5,14 m²) wraz z udziałem w wysokości 11182/72358 części w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, jako nieruchomości wspólnej . Dla przedmiotowej nieruchomości założono księgę wieczystą lokalową nr  BB1C/00105738/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 11182/72358 części w prawie własności gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ½ łącznego obszaru 0,1299 ha oraz udział wysokości 11182/72358 części w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, jako nieruchomości wspólnej .

Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Nieruchomość położona jest w wschodniej części miasta w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. W najbliższym otoczeniu znajduje się Kampus Uniwersytetu Śląskiego. Budynek wykonany jest w tradycyjnej technologii, murowany z cegły. Budynek ocieplony.

Lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi, przedpokoju, 1 łazienki, 1 WC, 1 Kuchni, 1 przedpokoju, 1 spiżarni, 2 balkonów. W skład nieruchomości wchodzi piwnica o powierzchni 5,14 m².

Pomieszczenia wykończono w standardzie podstawowym:

  • podłogi – parkiet drewniany i płytki ceramiczne
  • okna – drewniane
  • ściany i sufity – tynki wapienno-cementowe.
  • instalacje wewnętrzne-wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie etażowe gazowe (piec stary, nowa instalacja).

Stan techniczny mieszkania dostateczny do remontu. Stan techniczny budynku – dobry.

Uniwersytet Śląski podejmie negocjacje z każdym zainteresowanym nabyciem nieruchomości podmiotem pod warunkiem złożenia oferty na piśmie.

Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „ negocjacje: lokal mieszkalny Cieszyn ul Paderewskiego 7/5 należy składać w biurze Administracji Kampusu Cieszyńskiego przy ul. Niemcewicza 4 pok.9.

Przystępujący do postepowania powinien:

  1. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i przyjmuje ten stan bez zastrzeżeń,
  2. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postepowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Postepowanie zakończy się z chwilą ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości i zawarciem umowy notarialnej z wybranym oferentem.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu. Administracyjno-Gospodarczego kampusu Cieszyńskiego  (p .Jacek Świerczek. tel. 601-148-511) w godz. 8.00 do 15.00.

Informacje na temat procedury sprzedaży obiektów w Uniwersytecie Śląskim można uzyskać w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami ( kierownik DGN Mirosław Kondla tel. 32 3592250)

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zdjęcia lokalu mieszkalnego

return to top