Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4

22.11.2019 - 12:24, aktualizacja 22.05.2020 - 12:59
Redakcja: AJS
Logotypy: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Fundusz Spójności

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego

 

Finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Okres realizacji: od 29.12.2017 do 30.06.2020

Wartość projektu: 33 406 033,63 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 009 488,28 zł

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku, w wyniku redukcji zużycia energii, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy stanu środowiska, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych.

Uniwersytet Śląski w Katowicach informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na lata 2014–2020: Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

„Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny i przejrzysty.

Logotypy: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Fundusz Spójności
Logotypy: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Fundusz Spójności

return to top