Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Zakup specjalistycznego sprzętu do badania biologii gatunków roślin, wzmacniania bioróżnorodności i monitorowania środowiska przyrodniczego

03.01.2020 - 12:58, aktualizacja 18.05.2020 - 16:11
Redakcja: AJS
Logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, UE Fundusze Społeczne

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Wartość projektu: 194 778,42 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 81 066,77 zł

Dofinansowanie ze środków POIŚ, działanie 2.4.1: 92 778,43 zł

Okres realizacji: od 01.04.2018 do 30.09.2018

 

Cel projektu: doposażenie pracowni Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody w specjalistyczny sprzęt w postaci komór do kiełkowania nasion i hodowli roślin, jak również wysokiej klasy urządzeń: odbiorników GPS, tabletów terenowych, serwera wraz z oprogramowaniem Microsoft Access, wynika z konieczności rozwoju i dostosowania badań prowadzonych przez i pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (WBiOŚ) do europejskich/światowych standardów. Jest to niezwykle ważny krok, w zakresie działań badawczych, edukacyjnych i środowiskowych. Specjalistyczny sprzęt założony w projekcie cechuje wysoki standard jakości i zaawansowania technologicznego. Odbiorniki GIS o bardzo dużej dokładności pomiaru (ok. 0,3 m) będą kompatybilne z terenowymi tabletami, w których dzięki specjalnej aplikacji, w miejscu prowadzenia badań, będą zbierane lub wprowadzane dane środowiskowe (odpowiednie parametry z pomiarów wskaźników środowiskowych) i/lub pochodzące z monitoringu środowiskowego, które następnie mobilnie dotrą na serwer, a dzięki zastosowanemu oprogramowaniu, możliwa będzie ich analiza i przechowywanie.

Logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, UE Fundusze Społeczne

return to top