Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja programowa dotycząca modeli uczelni i instytucji badawczych w Polsce

13.04.2017 - 13:36 aktualizacja 13.04.2017 - 13:36
Redakcja: admin

Siódma konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki poświęcona będzie zagadnieniom związanym ze zróżnicowaniem typów uczelni i instytucji badawczych. W debacie, która odbywać będzie się 26 i 27 kwietnia 2017 roku w Gdańsku, udział wezmą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, honorowy przewodniczący KRASP, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki, w której współprzewodniczy zespołowi ds. kariery akademickiej, a także prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – rektor UŚ w latach 2002–2008, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki.

Spotkanie, organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Politechniką Gdańską, stanie się okazją do dyskusji nad systemem uczelni w Polsce. Uczestnicy rozważać będą kwestie zróżnicowania typów szkół wyższych i wyodrębnienia grupy uczelni wiodących oraz kryteriów i metod proponowanych zmian. Poruszony zostanie temat zdefiniowania misji uniwersytetów badawczych, badawczo-dydaktycznych i uczelni dydaktycznych. Przedmiotem debaty będzie również kierunek rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego, a także roli Polskiej Akademii Nauk i modelu organizacji instytutów badawczych oraz ich relacji z uczelniami i sektorem gospodarczym.

Podczas równoległych seminariów uczestnicy omawiać będą między innymi kwestie związane z konsolidacją i usieciowieniem uczelni. Jednym z prelegentów seminarium poświęconego wsparciu finansowemu dla różnego typu uczelni ze strony samorządów będzie dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor Uniwersytetu Śląskiego.

Gdańską konferencję programową otworzą wystąpienia dr. Jarosława Gowina – wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika – rektora Politechniki Gdańskiej. Będzie to siódme z dziewięciu spotkań programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, na którym – we wrześniu 2017 roku– zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce. 

return to top