Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Młody mechatronik – przez zabawę i naukę do świadomego wyboru drogi kształcenia

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 428 885,50 zł
Okres realizacji: 01.09.2018–31.08.2020

Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach w ramach realizacji projektu ma na celu podniesienie kompetencji 280 uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Projekt w swych podstawowych założeniach ma rozbudzić w młodym pokoleniu zainteresowanie otaczającym światem oraz przyczynić się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (tzw. transversal skills) uczestników poprzez przygotowanie ich do bycia pełnoprawnymi i w pełni świadomymi członkami innowacyjnego społeczeństwa, którego cechami dominującymi są nie tylko umiejętności matematyczno-przyrodnicze i ICT, zdolność do krytycznego i kreatywnego myślenia oraz przedsiębiorczość, ale również otwarcie na drugiego człowieka i umiejętność pracy w zespole. Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, służących rozwijaniu kompetencji wśród jego uczestników.

return to top