Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

UŚ accessible – ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 470 745,00 zł
Okres realizacji: 5.11.2018–31.10.2020

Celem projektu jest instytucjonalne przygotowanie UŚ do obsługi studentów i kadry z zagranicy. Projekt skierowany jest do pracowników administracyjnych UŚ bezpośrednio zaangażowanych w obsługę cudzoziemców, w tym pracowników dziekanatów, oraz do studentów i kadry zagranicznej przyjeżdżającej na UŚ, głównie w celach dydaktycznych, edukacyjnych i naukowych.
Przewidziane w projekcie zadania obejmują: 1) szkolenia z zakresu różnic kulturowych oraz języka angielskiego od podstaw dla kadry administracyjnej uczelni (10 szkoleń), których celem jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, międzykulturowych oraz językowych pracowników administracyjnych; 2) opracowanie anglojęzycznych materiałów informacyjnych ułatwiających nawigacje na UŚ, w tym struktury organizacyjnej uczelni, ogólnouczelnianego zarządzenia w sprawie nazw jednostek i stanowisk uczelnianych oraz anglojęzycznego modułu książki teleadresowej UŚ; 3) opracowanie, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych w języku polskim, angielskim oraz brajla wewnątrz budynków uczelni; 4) opracowanie anglojęzycznych wizytówek jednostek UŚ na Google Maps.

return to top