Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Team Silesia East – podnoszenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 153 292,65 zł
Okres realizacji: 1.10.2018–30.04.2019

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy oraz kompetencji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów poprzez pracę studentów nad kazusem konkursowym w roli pełnomocników stron. Projekt umożliwia studentom zdobycie cennych umiejętności praktycznych, takich jak pisanie tekstów prawniczych po angielsku czy publiczne przemawianie w tym języku, w szczególności w roli pełnomocnika stron. Projekt zakłada uczestnictwo zespołu studentek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w międzynarodowym konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition w Hongkongu oraz w czterech pre-moots – konkursach o charakterze przygotowawczym do konkursu finalnego. Konkursy poświęcone są zagadnieniom międzynarodowego arbitrażu gospodarczego i handlowego oraz międzynarodowego prawa handlowego.

return to top