Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie rady naukowej programu edukacji regionalnej

24.01.2023 - 09:11, aktualizacja 24.01.2023 - 16:12
Redakcja: AJS

W poniedziałek 23 stycznia 2023 roku w auli im. Kazimierza Lepszego odbyło się inauguracyjne posiedzenie rady naukowej programu edukacji regionalnej drugiej kadencji powołanej na mocy porozumienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z marszałkiem województwa śląskiego. 

W listopadzie ubiegłego roku marszałek powołał radę w składzie uzgodnionym z rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Podobnie jak w pierwszej kadencji, w radzie znaleźli się przedstawiciele różnych regionów województwa śląskiego: ziemi częstochowskiej i żywieckiej, Zagłębia Dąbrowskiego, Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. Są to reprezentanci różnych uczelni i instytucji kulturalnych województwa: muzeów, kuratoriów, jednostek i instytucji oświatowych. Do zadań rady należy dbałość o zachowanie i kształtowanie tożsamości regionalnej, tworzenie warunków dla rozwoju edukacji regionalnej, czuwanie nad spójnością regionalnych programów edukacyjnych, kreowanie sposobu przekazu treści dziedzictwa kultury regionalnej, kształtujących nowoczesną tożsamość regionalną.

return to top