Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych

Wiodącym tematem badawczym, realizowanym w ramach Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych, jest prowadzenie działalności naukowej w zakresie badań nad prawnymi, ekonomicznymi, technicznymi i społecznymi aspektami ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowej i gospodarczej.

Badania Centrum skupiają się na obszarze prawa antymonopolowego, prawa pomocy publicznej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, regulacji sektorów regulowanych, takich jak: sektor energetyczny, paliw i gazu, sektor transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i gospodarki wodnej, sektor telekomunikacyjny i pocztowy oraz sektor farmaceutyczny.

Współpraca: dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ (dyrektor)
pawelczyk@pawelczyk.pl

Strona Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych: www.centrumprawakonkurencji.us.edu.pl

return to top