Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Nauk Sądowych i Legislacji im. prof. Tadeusza Widły

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Nauk Sądowych i Legislacji im. prof. Tadeusza Widły ma na celu konsolidację i wzmocnienie potencjału badawczego, naukowego, organizacyjnego oraz dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem jest prowadzenie projektów naukowych, realizowanie zadań badawczych oraz kształcenie studentów i doktorantów w dziedzinie szeroko rozumianych nauk sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów, jak: poprawna legislacja, prawo kontraktów (umów w obrocie społeczno-gospodarczym), wykładnia prawa, kryminalistyka, informatyka śledcza.

Centrum organizuje i koordynuje interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą oraz szkoleniową prowadzoną przez pracowników UŚ, którzy mogą tworzyć interdyscyplinarne pracownie i laboratoria badawczo-naukowe.

 

Do zakresu działania centrum należy:

 • inicjowanie międzywydziałowych interdyscyplinarnych projektów naukowo-badawczych w zakresie szeroko rozumianych nauk sądowych;
 • rozbudowa i zwiększenie potencjału narzędzi badawczych oraz infrastruktury badawczej uczelni;
 • zwiększenie efektywności pozyskiwania grantów badawczych;
 • zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni poprzez:
  • zgromadzenie dorobku naukowo-badawczego niezbędnego do opracowania interdyscyplinarnych programów studiów, w tym studiów podyplomowych, a także szkoleń;
  • podjęcie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w celu utworzenia dualnych studiów o profilu praktycznym;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej;
 • opracowywanie raportów z badań, ekspertyz i opinii na zlecenie podmiotów zewnętrznych, w tym sądów, prokuratur, policji i organów administracji publicznej.

Współpraca: dr hab. Anna Chorążewska prof. UŚ (dyrektor)
anna.chorazewska@us.edu.pl

return to top