Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Naukowcy UŚ laureatami konkursów NCN

22.05.2020 - 10:50 aktualizacja 22.05.2020 - 13:22
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czterech konkursów: OPUS 18 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, PRELUDIUM 18 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, SONATA 15 – na projekty realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, a także PRELUDIUM BIS 1 – na projekty realizowane w szkołach doktorskich.

Na listach rankingowych znalazło się 21 inicjatyw naukowych z Uniwersytetu Śląskiego. Nasi naukowcy pozyskali granty na łączną kwotę prawie 17 milionów złotych.

 

Lista laureatów z podziałem na dyscypliny:

nauki fizyczne:

 • dr hab. Sebastian Pawlus: Wysokociśnieniowe badania spektroskopowe i dyfrakcyjne jako klucz do zrozumienia osobliwego zachowania asocjujących cieczy z wiązaniami wodorowymi i oddziaływaniami van der Waalsa, 2 512 800 zł (OPUS),
 • dr Katarzyna Malarz: Nowe spojrzenie na wieloaspektową terapię celowaną w leczeniu glejaka wielopostaciowego, 1 954 800 zł (OPUS),
 • dr hab. Jarosław Paturej: Molekularna spektroskopia sił łańcuchów polimerowych, 412 800 zł (PRELUDIUM BIS),
 • mgr Robert Gawecki: Nowe chelatory żelaza z grupy tiosemikarbazonu w terapii fotodynamicznej, 182 400 zł (PRELUDIUM),

nauki chemiczne:

 • dr Maciej Serda: Środek teranostyczny oparty o strukturę [60]fullerenu dla leczenia i diagnozy nowotworów trzustki, 1 713 840 zł (OPUS),
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec: Strategia APEX w syntezie funkcjonalizowanych nanografenów z 1,4-diarylo-1,3-butadiynów oraz perylenu i jego pochodnych: nowe domino Diels-Alder cykloaddycja-cykloaromatyzacja, 1 438 800 zł (OPUS),
 • dr hab. Joanna Pisarska: Nowe niskofononowe luminofory ceramiczne o strukturze oliwinu, 1 044 000 zł (OPUS),
 • dr Agnieszka Martyna: Doskonalenie strategii obliczeniowych opartych na hybrydowych modelach ilorazu wiarygodności w analizie podobieństwa dwuwymiarowych sygnałów rejestrowanych w analitycznych technikach sprzężonych, 407 327 zł (SONATA),

nauki biologiczne:

 • dr hab. Damian Gruszka: Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów związanych z metabolizmem brasinosteroidów u jęczmienia oraz opis roli tych hormonów w regulacji reakcji na niedobór wody przez profilowanie transkryptomów oraz określenie akumulacji metabolitów, 1 338 000 zł (OPUS),
 • dr hab. Weronika Rupik: Embriologia porównawcza trzustki wybranych kladów jaszczurek, 1 067 845 (OPUS),
 • dr hab. Gabriela Woźniak (partnerstwo UŚ): Relacje między właściwościami biogeochemicznymi podłoża a spontaniczną sukcesją na obszarach pogórniczych: nowe ekosystemy w krajobrazie przekształconym przez człowieka, 846 120 zł (OPUS),

nauki o Ziemi i środowisku:

 • dr hab. Magdalena Opała-Owczarek: Rekonstrukcja warunków klimatycznych Arktyki przed okresem pomiarów instrumentalnych na podstawie analizy dendrochronologicznej roślinności krzewinkowej i historycznych kolekcji botanicznych, 498 366 zł (SONATA),
 • prof. dr hab. Aleksandra Gawęda: Rekonstrukcja historycznych (V wiek p.n.e. – XIX wiek n.e.) metod wytopu metali na terenie Polski, 529 380 zł (PRELUDIUM BIS),
 • dr hab. Łukasz Pawlik: BIOFORCLIM –biomorfodynamika stoków zalesionych powodowana zaburzeniami ekosystemów leśnych powiązanymi z huraganowym wiatrem oraz ich relacja względem zmieniających się warunków klimatycznych, 424 980 zł (PRELUDIUM BIS),
 • dr Maciej Mendecki (partnerstwo UŚ): Pasywne sejsmiczne badania litosfery i astenosfery południowej Polski (obszar karpacki), 114 600 zł (OPUS),

nauki prawne:

 • dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak: Uwikłani w czas, czyli temporalny wymiar wykładni prawa, 271 704 zł (OPUS),
 • dr hab. Olga Sitarz: Przeobrażenia zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie w prawie polskim i niemieckojęzycznym, 373 200 zł (PRELUDIUM BIS),
 • mgr Marek Suska: Prawo symboliczne. Perspektywa tworzenia i stosowania, 110 399 zł (PRELUDIUM),

literaturoznawstwo:

 • prof. dr hab. Przemysław Marciniak: W stronę bizantyńskiej zoopoetyki. Ludzie i zwierzęta w Bizancjum (X-XII wiek), 805 320 zł (OPUS),

językoznawstwo:

 • dr hab. Arkadiusz Rojczyk: Imitacja fonetyczna w języku ojczystym i języku obcym, 434 083 zł (OPUS),

nauki o komunikacji społecznej i mediach:

 • dr Damian Guzek: Autorytet papieski w przekształceniach komunikacji, 320 845 zł (OPUS).

Wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl.

probówki
Probówki. fot. unsplash

return to top