Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nowe zasady zgłaszania do pasma Miasto-Region-Akademia! Dodatkowy nabór zgłoszeń do 11 lipca 2024 roku

02.07.2024 - 08:46 aktualizacja 03.07.2024 - 10:35
Redakcja: PK

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w działania w paśmie Miasto-Region-Akademia w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 informujemy o dodatkowym naborze zgłoszeń do 11 lipca 2024 r.

O włączenie do programu obchodów EMNK oraz o dofinansowanie mogą ubiegać się organizatorzy, którzy mają pomysł na realizację:

  • inicjatywy wynikającej ze statutowej działalności UŚ, takiej jak: wydarzenie naukowe, popularnonaukowe, konferencja naukowa, kongres, wydarzenia muzyczne, kulturalne, festiwale, inicjatywy społeczne, rekreacyjne oraz inne, w tym wydarzenia i inicjatywy, które podejmowane są cyklicznie;
  • projektu specjalnego: pomysły indywidualne lub zespołowe pracowników i pracowniczek UŚ, które są zbieżne z założeniami programowymi EMNK 2024, w tym w szczególności przyczyniające się do transformacji regionu oraz wzmacniania rozpoznawalności Uniwersytetu Śląskiego jako ośrodka naukowego na arenie międzynarodowej. Jako projekty specjalne traktowane są inicjatywy nowe, zaproponowane w związku z przyznaniem tytułu EMNK 2024. Preferowane jest, by miały one innowacyjny i interdyscyplinarny charakter, duży zasięg i były realizowane we współpracy (np. międzywydziałowej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym lub Konsorcjum Akademickim – Katowice Miasto Nauki).

Do 11 lipca br. można zgłaszać swoje inicjatywy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub w przypadku projektów specjalnych przesłać koncepcję wraz ze wstępnym kosztorysem na adres emn@us.edu.pl z dopiskiem „Projekt specjalny EMNK2024”.

Wprowadzone zostały nowe zasady zgłaszania inicjatyw do pasma Miasto-Region-Akademia – należy zapoznać się z kosztami kwalifikowalnymi.

Szczegółowe informacje na temat zasad finansowania znajdują się w zarządzeniu rektora nr 101/2024. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na rodzaje kosztów kwalifikowalnych oraz kwoty, które na ich realizację są przeznaczone. Tylko te koszty będą dofinansowywane.

Szczegółowe informacje dotyczące Miasto-Region-Akademia oraz zasady współpracy dostępne są na stronie: us.edu.pl/pasmo-miasto-region-akademia.

Zdjęcie przedstawia dwie ulice obok siebie oraz zachód słońca

return to top