Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français

Orzeczenie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej w sprawie dr hab. Ewy Budzyńskiej

26.03.2021 - 18:06 aktualizacja 26.03.2021 - 18:06
Redakcja: OO
Tagi: komunikat

Skład orzekający Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Śląskiego powołany do rozpatrzenia sprawy dr hab. Ewy Budzyńskiej odbył dziś ostatnie merytoryczne posiedzenie i orzekł o ukaraniu Obwinionej karą dyscyplinarną nagany. Jeden z członków składu orzekającego zgłosił zdanie odrębne. W toku postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny uczelni – prof. Wojciech Popiołek wnioskował o ukaranie dr hab. Ewy Budzyńskiej karą nagany. Aktualnie skład orzekający jest zobowiązany do sporządzenia pisemnego uzasadnienia orzeczenia, a stronom – po jego otrzymaniu – będzie przysługiwało odwołanie do komisji wyższej instancji, tj. komisji dyscyplinarnej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Do momentu uprawomocnienia orzeczenia jego uzasadnienie pozostaje niejawne.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem rzecznicy dyscyplinarni i komisje dyscyplinarne są niezależnymi organami uczelni, a rektor nie może ingerować w ich prace.

Wieczne pióro i dokument/fountain pen and documentfountain pen and document

return to top