Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Oświadczenie składu orzekającego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

29.06.2020 - 19:12 aktualizacja 29.06.2020 - 19:12
Redakcja: AJS

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej pytaniami dotyczącymi terminu wznowienia czynności w postępowaniu dyscyplinarnym Pani dr hab. Ewy Budzyńskiej wyjaśniamy, że zgodnie z art. 278 ust. 7 ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania oraz niezależne od organów władzy publicznej i organów uczelni. Niezależność komisji obejmuje prawo samodzielnego decydowania o terminach i sposobie prowadzenia sprawy, bez ingerencji ani nacisku ze strony rektora, innych organów uczelni lub jakichkolwiek przedstawicieli władz publicznych. Rektor zobowiązany jest respektować decyzje podejmowane w tej sprawie przez właściwy zespół orzekający komisji dyscyplinarnej, który wydał w tej sprawie poniższe oświadczenie.

 


 

Oświadczenie
składu orzekającego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich

Z uwagi na trwający nadal stan zagrożenia epidemii w kraju, a zwłaszcza na terenie województwa śląskiego, kierując się troską o zdrowie wszystkich uczestników postępowania, skład orzekający Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich podjął jednogłośnie decyzję, iż dalsze czynności dotyczące sprawy Pani dr hab. Ewy Budzyńskiej realizowane będą w okresie powakacyjnym. Powodem tej decyzji jest również konieczność zrealizowania pilnych obowiązków dydaktycznych przez członków składu orzekającego wynikających z harmonogramu roku akademickiego, a w szczególności przeprowadzenie egzaminów dyplomowych i obron w przewodach doktorskich.


 

Osoba podpisująca dokument, zbliżenie na dłonie
Fot. unsplash.com

 

return to top