Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Podpisanie umowy bilateralnej z Uniwersytetem w Miszkolcu

08.07.2020 - 11:19 aktualizacja 09.07.2020 - 13:49
Redakcja: OO, Sekcja Prasowa
Tagi: porozumienie, umowa bilateralna, współpraca

Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał współpracę międzynarodową z Uniwersytetem w Miszkolcu (Węgry). Umowa bilateralna o współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej została podpisana w czerwcu 2020 roku przez rektorów obu uczelni. Zawarte porozumienie umożliwia wspólne prowadzenie prac badawczych, organizację konferencji, wymianę kadry akademickiej i studentów, a także liczne inicjatywy edukacyjne.

Dr Michał Barański, który jest koordynatorem współpracy, został zaproszony przez stronę węgierską do przygotowania wspólnego opracowania naukowego realizowanego w ramach projektu grantowego nr EFOP-3.6.2-16-2017-00007 pt. „Aspekty rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa: sieci społeczne, technologiczne, innowacyjne w dziedzinie zatrudnienia i gospodarki cyfrowej”. Projekt uzyskał wsparcie Unii Europejskiej i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet Węgier.

Z kolei pracownicy naukowi z Węgier przygotowują opracowania naukowe, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Ponadto w ramach nawiązanej współpracy planowane jest zorganizowanie wspólnych wydarzeń naukowych z zakresu prawa pracy.

return to top