Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Podziel się zdrowiem! Akcja uczelni wspierająca oddawanie osocza i krwi

10.11.2020 - 13:57 aktualizacja 13.11.2020 - 08:08
Redakcja: AJS

W trudnym okresie, jakim jest pandemia, wzajemne wsparcie jest wyjątkowo ważne. Członkowie wspólnoty akademickiej, którzy doświadczyli zakażenia SARS-CoV-2 mogą pomóc w leczeniu innych osób poprzez oddanie swojego osocza, zawierającego przeciwciała. Akcja Uniwersytetu Śląskiego „Podziel się swoim zdrowiem!” wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Katowicach.

Kto kwalifikuje się do oddania osocza?

  • Osocze może oddać osoba, która: przeszła zakażenie SARS-CoV-2, została uznana za wyleczoną i czuje się zdrowa; jest w wieku od 18 do 65 lat; posiada potwierdzenie zakażenia (dodatni wynik testu PRC, antygenowego lub na przeciwciała), od zakończenia występowania objawów minęło 28 dni lub 18 dni od zakończenia izolacji, nie ma przeciwwskazań wymienionych na stronie: rckik-katowice.pl/przeciwwskazania.
  • Osocze może oddać również osoba, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 bezobjawowo i posiada pozytywny wynik (dodatni wynik testu PRC, antygenowego lub na przeciwciała).

Uwaga! Osoby, które chciałyby oddać krew, ale mają niepotwierdzone wcześniejszymi testami podejrzenia, co do bezobjawowego przebycia zakażenia Sars-Cov-2, mogą skorzystać z nieodpłatnego, zorganizowanego przez Uniwersytet Śląski badania poziomu przeciwciał. W przypadku wykrycia przeciwciał można oddać osocze. Jeśli badanie nie potwierdzi przebycia zakażenia – pobrana krew może zostać przekazana na potrzeby chorych cierpiących na inne schorzenia niż COVID.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, które:

  • miały kontakt z osobą zakażoną,
  • podejrzewają, że przebyły bezobjawowo zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
  • do tej pory nie poddały się testom, które to potwierdzają,
  • są zdeterminowane, by pomóc innym poprzez oddanie osocza lub krwi i skontaktują się w sprawie umówienia wizyty w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Osoby, które okażą się ozdrowieńcami, po 14 dniach będą mogły oddać osocze i pomóc chorym z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Jeżeli test nie potwierdzi występowania przeciwciał anty-SARS-CoV-2, krew można oddać na zwyczajowo przyjętych zasadach.

W związku z ograniczoną liczbą stanowisk umożliwiających pobieranie osocza konieczne jest umówienie się z wyprzedzeniem na wizytę w RCKiK. Pobieranie osocza od jednej osoby trwa ok. godziny. Osocze można oddać aż pięć razy, dzięki czemu ta forma pomocy jest szczególnie efektywna.

Koordynatorem akcji „Podziel się zdrowiem!” na Uniwersytecie jest Sylwia Ledwoch – Centrum Obsługi Studentów, z którą należy się wcześniej skontaktować w celu omówienia szczegółów – adres e-mail: sylwia.ledwoch@us.edu.pl, nr tel. 511863123.

Podzielmy się swoim zdrowiem!

 

Oddawanie krwi

Grafika promująca akcję

return to top