Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. Krzysztof Jarosz powołany do zespołu doradczego MNiSW

18.06.2020 - 12:30 aktualizacja 18.06.2020 - 12:43
Redakcja: MJ, Sekcja Prasowa UŚ
Tagi: mnisw

Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Do zadań jednostki MNiSW należy opiniowanie wniosków o zmianę warunków umów zawartych w ramach ww. programu, ocena raportów rocznych z realizacji zadań objętych pomocą i raportów z wykorzystania środków finansowych, a także przedstawienie wyników prac ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Zespół został powołany na okres od 10 czerwca 2020 roku do 31 maja 2021 roku.

Celem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście polskich czasopism akademickich w międzynarodowy obieg naukowy.

Zdjęcie portretowe prof. Krzysztofa Jarosza
Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz | fot. dr hab. Agnieszka Nęcka, prof. UŚ

return to top