Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Rekrutacja na kwalifikacyjne studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

09.03.2022 - 10:08 aktualizacja 11.03.2022 - 10:23
Redakcja: RJ

Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadzi rekrutację na kwalifikacyjne studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

Studia są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem studiów jest przygotowanie kadry do realizacji zadań w nowym międzyresortowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) i wsparcia rodziny, a w szczególności wsparcia rodziny w jej naturalnym środowisku, pracy w interdyscyplinarnym zespole WWR, w skoordynowanej międzysektorowej sieci podmiotów WWR oraz w społeczności lokalnej.

Studia dedykowane są dla czynnych zawodowo nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów oraz fizjoterapeutów posiadających przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) zatrudnionych w szczególności w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także nauczycieli, którzy mają doświadczenie w pracy z małymi dziećmi z placówek, w których obecnie realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju, nieposiadających kwalifikacji z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

Pierwszeństwo przyjęć mają kandydaci, których miejsce pracy umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 tej ustawy, w szczególności pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kandydaci, którzy posiadają potwierdzone doświadczenie w pracy z dzieckiem w wieku od urodzenia do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

Studia podyplomowe będą trwały od marca 2022 roku do grudnia 2023 roku. Rekrutacja odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej studiów podyplomowych UŚ.

logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

logo Ministra Edukacji i Nauki

Dzieci leżące na ziemi oraz napis - kwalifikacyjne studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

return to top