Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025

01.10.2019 - 23:32, aktualizacja 21.10.2019 - 09:42
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa
Tagi: dokument, strategia UŚ

„Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025”, jeden z najważniejszych dokumentów określających zasady funkcjonowania uczelni, została przyjęta przez Senat UŚ we wtorek 24 września 2019 roku. Jej zapisy wyznaczają między innymi kierunek podejmowanych działań umożliwiających przekształcanie Uniwersytetu Śląskiego w uczelnię badawczą. Osiągnięciu tego celu służyć ma umacnianie sześciu obszarów strategicznych uczelni: kadry, nauki, kształcenia, infrastruktury, współpracy z otoczeniem oraz widzialności.

» Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025 obejmująca Program działań strategicznych na lata 2019–2020 (pdf, 4,16 MB)

Projekt strategii rozwoju uczelni został opracowany przez komisję do spraw przygotowania programu działań strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019–2020 we współpracy z Kolegium Rektorskim, przede wszystkim na podstawie wniosków z analiz przeprowadzonych w ramach projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego”. Swoje uwagi do projektu zgłaszali przedstawiciele wspólnoty akademickiej, w tym członkowie Senatu oraz komisji senackich. Został on również pozytywnie zaopiniowany przez Radę Uniwersytetu Śląskiego.

Z uwagi na duże zmiany w środowisku funkcjonowania uczelni, wynikające przede wszystkim z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nowa strategia rozwoju obejmuje również „Program działań strategicznych na lata 2019–2020”.

return to top