Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Skład komisji senackich Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2020–2024

wg stanu na dzień 27 stycznia 2021 r.
aktualizacja: 29 stycznia 2021 r.

I Komisja interdyscyplinarna do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

 1. dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny filozofia,
 2. dr hab. Agata Kluczek, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny historia,
 3. prof. dr hab. Rafał Molencki – przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo,
 4. prof. dr hab. Elżbieta Dutka – przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo,
 5. dr hab. Maria Popczyk, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki o kulturze i religii,
 6. prof. dr hab. Piotr Porwik – przedstawiciel dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja,
 7. dr hab. Dariusz Bochenek, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny inżynieria materiałowa,
 8. prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – przedstawiciel dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 9. prof. dr hab. Sylwester Wróbel – przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji,
 10. dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki prawne,
 11. dr hab. Andrzej Niesporek, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki socjologiczne – przewodniczący komisji,
 12. dr hab. Alicja Żywczok, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny pedagogika,
 13. dr hab. Irena Pilch, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny psychologia,
 14. dr hab. Janusz Morawiec, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny matematyka,
 15. prof. dr hab. Agnieszka Mrozik – przedstawiciel dyscypliny nauki biologiczne,
 16. prof. dr hab. inż. Jarosław Polański – przedstawiciel dyscypliny nauki chemiczne,
 17. prof. dr hab. Grażyna Chełkowska – przedstawiciel dyscypliny nauki fizyczne,
 18. dr hab. Bogdan Gądek, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku,
 19. ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki teologiczne,
 20. prof. dr hab. Janusz Musiał – przedstawiciel dyscypliny sztuki filmowe i teatralne,
 21. dr hab. Sebastian Kubica, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 22. dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

 

II Stała komisja do spraw nadzoru

 1. prof. dr hab. Andrzej Matan – przewodniczący komisji,
 2. dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ,
 3. dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ,
 4. dr hab. Michał Kania, prof. UŚ.

 

III Senacka komisja do spraw strategii i rozwoju

 1. prof. dr hab. Janusz Janeczek – przewodniczący komisji,
 2. dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ,
 3. prof. dr hab. Robert Hasterok,
 4. dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ,
 5. dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ,
 6. dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ,
 7. dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ,
 8. prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz,
 9. ks. prof. dr hab. Jan Słomka,
 10. dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ,
 11. mgr Przemysław Grzonka,
 12. Anna Maria Rizzo – przedstawiciel Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego.

W posiedzeniach komisji uczestniczą z głosem doradczym:

 1. prof. dr hab. Jolanta Tambor – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 2. dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. UŚ – przedstawiciel ZNP.

return to top