Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów z udziałem prof. Ewy Jarosz

17.05.2023 - 12:51 aktualizacja 22.05.2023 - 09:20
Redakcja: AJS

V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów „Universia” zgromadziło 700 rektorów, reprezentujących szkoły wyższe zrzeszające 14 milionów studentów z Europy, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Z Polski udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele 30 uczelni, w tym prof. dr hab. Ewa Jarosz – prorektor ds. rozwoju kadry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

zdjęcie pamiątkowe rektorów z Polski Delegacja polskich rektorów w Walencji. Wśród uczestników prof. Ewa Jarosz – prorektor Uniwersytetu Śląskiego | mat. Grupa Santander

Spotkanie, w którym uczestniczyli reprezentanci 14 krajów, stanowiło forum debaty pod hasłem „Uczelnia a społeczeństwo”. Wydarzenie otworzyli Pedro Sánchez – premier Hiszpanii oraz Ana Botín – przewodnicząca Grupy Santander. Głos w dyskusji zabrały osobistości ze świata nauki, polityki i biznesu, w tym: Tim Berners-Lee – twórca założeń współczesnego internetu – sieci World Wide Web, Larry Summers – były sekretarz skarbu USA w administracji prezydenta Billa Clintona oraz główny ekonomista Banku Światowego, Ignacio Cirac – hiszpański fizyk i laureat nagrody Księcia Asturii w 2006 roku, Pilar Manchón – główna dyrektor ds. inżynierii oraz badań nad sztuczną inteligencją w Google.

Uczestnicy spotkania debatowali nad tym, w jaki sposób uczelnie mogą skuteczniej działać w zakresie:

  • uczenia się przez całe życie,
  • przedsiębiorczości i innowacji,
  • tworzenia sieci i relacji pomiędzy uczelniami z całego świata.

W ramach spotkania odbyły się również warsztaty dla polskiej delegacji. Rektorzy wspólnie z przedstawicielami Santander Bank Polska dyskutowali o wyzwaniach i szansach dla Polski w związku ze zrównoważonym rozwojem i transformacją cyfrową.

Santander zainwestuje dodatkowe 400 milionów euro w edukację

Podczas ceremonii otwarcia Ana Botín potwierdziła dalsze wsparcie Grupy Santander dla uczelni, zobowiązując się do „zainwestowania w latach 2023–2026 dodatkowych 400 milionów euro w edukację, zwiększanie szans na zatrudnienie i wspieranie przedsiębiorczości”. Dodała także, że „nie ma lepszej inwestycji społecznej niż edukacja. Dlatego 26 lat temu Santander postanowił skoncentrować swoje wysiłki na wspieraniu uczelni”.

W ramach swojego zaangażowania na rzecz uczelni Santander zainwestował już ponad 2,2 miliarda euro w szkolnictwo wyższe, fundując stypendia, projekty wspierające uczenie się przez całe życie oraz pomoc dla ponad miliona studentów w ramach umów z ponad 1500 instytucjami w 25 krajach.

Sala audytoryjna - V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów | mat. Grupa Santander

Deklaracja z Walencji

Wypracowane podczas V Międzynarodowego Spotkania Rektorów zobowiązania zostały spisane w „Deklaracji z Walencji”, która jest dostępna na stronie: www.santander.pl (dokument pdf). Odzwierciedla ona zaangażowanie rektorów i świata akademickiego w rozwój społeczeństwa.

Infografika przedstawiająca 7 zobowiązań uczelni w ramach Deklaracji z Walencji. Tekst zobowiązań jest dostępny w pliku PDF.

Infografika przedstawiająca 7 zobowiązań uczelni – Deklaracja z Walencji

Poprzednie edycje spotkania odbyły się w Salamance (2018), Río de Janeiro (2014), Guadalajarze (2010) oraz Sewilli (2005). Organizatorem spotkania była Grupa Santander.

Materiał filmowy ze spotkania

Opis wizualnej warstwy filmu (alternatywa tekstowa): różnorodne ujęcia z pobytu przedstawicieli uczelni w Walencji i udziału w V Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów. Pomiędzy ujęciami plansze z napisami: 1200 people attended – 1200 uczestników, 700 rectors and academic leaders from 14 countries – 700 rektorów i przedstawicieli szkolnictwa wyższego z 14 krajów, more than 4500 students and entrepreneurs from all over the world connected – ponad 4500 studentów oraz przedsiębiorców łączących się z całego świata, logo spotkania.

V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów | mat. Grupa Santander

return to top