Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ważne informacje dla studentów UŚ przebywających na terenie Polski

20.05.2020 - 13:07 aktualizacja 20.05.2020 - 13:07
Redakcja: AJS
Tagi: studenci

Szanowni Studenci,

w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące sposobu odbywania zajęć dydaktycznych do końca roku akademickiego oraz sposobu przeprowadzenia zbliżającej się sesji egzaminacyjnej 19 maja 2020 r. opublikowano Zarządzenie Rektora UŚ w sprawie sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020. Zachęcam do zapoznania się z jego szczegółami. W dokumencie znajdą Państwo m.in. informacje o sposobie weryfikacji efektów uczenia oraz rekomendowanych narzędziach informatycznych, a także instrukcję przeprowadzania egzaminów. Dziekani mogą doprecyzować szczegóły dotyczące zajęć oraz sesji egzaminacyjnej, w związku z tym proszę o bieżące śledzenie stron wydziałowych.

Przedstawione poniżej informacje dotyczą studentów, którzy przebywają na terenie Polski. Studenci przebywający obecnie w innym kraju, do końca roku akademickiego będą realizowali zajęcia dydaktyczne oraz sesję egzaminacyjną wyłącznie w formie zdalnej. Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu. Prosimy, aby nie planować samodzielnie powrotów do Polski na czas sesji, lecz w razie wątpliwości skontaktować się z dziekanem.

FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I SESJI EGZAMINACYJNEJ

Podkreślam, że z uwagi na Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, rekomendowanym sposobem prowadzenia zajęć i egzaminów do 30 września 2020 r. jest forma zdalna. Dotyczy to również egzaminów dyplomowych. W uzasadnionych względami merytorycznymi okolicznościach oraz w przypadku wybranych przedmiotów i egzaminów możliwa będzie, na wniosek studenta, bezpośrednia forma zaliczeń. Będzie o tym decydował dziekan. Dziekani określą również przedmioty i egzaminy, które ich zdaniem muszą odbyć się w formie stacjonarnej, będzie to jednak dotyczyło ograniczonej liczby przedmiotów na wybranych kierunkach.

Mając na względzie wymagania techniczne stawiane w związku z nadchodzącą sesją, na każdym wydziale dostępne będą stanowiska komputerowe do pracy zdalnej (indywidualne stanowisko: sprawny komputer z oprogramowaniem Microsoft Office, kamerą, głośnikami, mikrofonem). Ci z Państwa, którzy zdecydują się skorzystać ze sprzętu uniwersyteckiego, będą mogli z wyprzedzeniem zgłosić takie zapotrzebowanie na wydziale lub skorzystać ze sprzętu na bieżąco, w miarę jego dostępności. Stanowiska będą gotowe na czas sesji egzaminacyjnej. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani na stronach uniwersyteckich oraz w mediach społecznościowych.

W przypadku konieczności skorzystania z dodatkowego sprzętu, bądź dostosowania formy zaliczeń do specjalnych potrzeb, prosimy o zgłaszanie tego faktu na adres: dlastudenta@us.edu.pl oraz prowadzącym zajęcia.

O formach prowadzenia zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim będą Państwo informowani na bieżąco, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

TERMINY

Dla każdego wydziału przedstawiony zostanie harmonogram zajęć w tym semestrze oraz terminarz sesji, wraz z określeniem formy zaliczenia (zdalna lub stacjonarna). Informacje te zostaną opublikowane na stronach wydziałów do 25 maja br. Realizacja określonych harmonogramem zajęć stacjonarnych będzie możliwa począwszy od 1 czerwca. Zgodnie z organizacją roku akademickiego (z późniejszą zmianą), letnia sesja egzaminacyjna rozpocznie się 8 czerwca  i potrwa do 30 czerwca 2020 r., a sesja poprawkowa od 1 do 25 września 2020 r.

ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH

Studenci, którzy zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez dziekana, będą zmuszeni do uczestniczenia w zajęciach bądź egzaminach na terenie Uczelni, zyskają możliwość krótkoterminowego zakwaterowania się w domach studenckich. W związku z koniecznością zagwarantowania bezpiecznych warunków liczba miejsc będzie ograniczona. W pierwszej kolejności z wolnych miejsc będą mogły skorzystać osoby, które odbywają zajęcia lub egzaminy w formie stacjonarnej oraz osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim i opuściły go ze względu na pandemię. Dopuszczana jest również możliwość zakwaterowania studentów w szczególnie trudnej sytuacji  życiowej, przy czym takie decyzje będą wydawane w trybie indywidualnego rozeznania oraz w miarę dostępności wolnych miejsc.

W związku z koniecznością przygotowania miejsc noclegowych, studenci są proszeni o zgłoszenie, najlepiej w terminie od 25 maja do 1 czerwca 2020 r., prośby o udostępnienie miejsca w akademiku. W celu właściwego przygotowania miejsca zgłoszenie należy złożyć co najmniej dwa dni przed planowanym terminem pobytu. Zgłoszenie należy skierować do administratora wybranego akademika drogą elektroniczną w formie e-mail lub zgłosić telefonicznie. Lista kontaktów do kierowników jest dostępna tutaj. W zgłoszeniu należy podać cel zakwaterowania (związany z harmonogramem sesji  bądź szczególnymi okolicznościami).

Osoby, które zamieszkiwały akademik i opuściły go ze względu na pandemię pozostawiając w nim rzeczy, w miarę możliwości są proszone o ich odbiór w terminie od 8 do 30 czerwca 2020 r., po uprzednim kontakcie z kierownikiem akademika.

Przypominam Państwu, że szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Uczelni, w tym domów studenckich, w czasie pandemii są dostępne na stronie: www.koronawirus.us.edu.pl.

Życzę Państwu powodzenia w najbliższej sesji egzaminacyjnej oraz wyrażam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli spotkać się znowu w murach Uniwersytetu.

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Studentka przeglądająca dokument

fot. mat. Uniwersytetu Śląskiego 

return to top